ראש המועצה

אושרת גני גונן

ראש מ.א. דרום השרון

טל': 03-9000522 | נייד: 050-3166507 | פקס: 03-9000528/9

 מייל oshratg@dsharon.org.il

 

ליטל רהב

סגנית ראש מועצה

טל' 03-9000523 I פקס 03-9000663 I נייד 053-2851855

lital@dsharon.org.il

 

ורד שני

עוזרת ראש המועצה

טל' 03-9000526 I פקס 03-9000663 I נייד 050-4767075

vereds@dsharon.org.il

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המועצה האזורית דרום השרון. 

אני מזמינה אתכם הגולשים להסתייע במידע עדכני ומגוון  אודות מדיניות המועצה ופעילותה במגוון רחב של תחומים ונושאים ובכללם חינוך, רווחה , תרבות, איכות הסביבה, ביטחון ועוד.

באמצעות האתר יכולים תושבי המועצה לבצע פעולות שונות בכל שעות היממה ובכלל זה רישום למוסדות, רכישת כרטיסים לאירועים, תשלומים והגשת טפסים. מידע  בנושאי תכנון ובניה  כגון קבלת מידע תכנוני (G.I.S) ומידעֿ אודות בקשות להיתרי בנייה  ניתן לקבל באתר הועדה לתכנון ובניה.

עוד תמצאו באתר מידע אודות יישובי המועצה, קישורים לאתרי אינטרנט, דרכי התקשרות ומידע שוטף על המתרחש ביישובים.

 בפיתוח האתר השקענו מחשבה ומאמצים רבים בכדי לשפר ולייעל את השירות הניתן ‏לתושב ואת זמינותו. נשמח לקבל הצעות, המלצות והערות באשר לאתר ותכניו.

כנס עמותת אדמתי מתקיים באחת התקופות היותר מורכבות מבחינת ההתיישבות הכפרית. בשלושים השנים האחרונות, אנו עדים לשינויים דרסטיים במעמדה של ההתיישבות. ממעמד של מגזר מוביל ומוערך, הפכה ההתיישבות לשוליים של החברה בישראל. הסימפטום הבולט ביותר הוא נציגותנו בכנסת, בממשלה ובמוסדות הלאומיים. דווקא בתקופה זו ישנה חשיבות גדולה ליוזמה שעולה מהשטח, תוך ייצוג אותנטי של זכויות המתיישבים. אני שמח לפתוח כנס חשוב זה ובראש וראשונה לברך את מייסדי העמותה: עודדה מדובר, משה ברנע וסמי טולדו, שביניהם רבים מתושבי המוא"ז דרום השרון. את חברי העמותה ובאי הכנס, בברכת ברוכים הבאים לקריית המוא"ז דרום השרון. בניית תשתית להקניית זכויות למתיישבים הינה קשה וארוכה וחשוב שבתקופה זו עמותה בלתי תלויה ועצמאית שמה לה כמטרה נטו ייצוג זכויות המתיישבים, תוך מאבק בלתי מתפשר במוסדות ובגופים שחלק מהחלטותיהם נבעו מהליכי רווח ופופוליזם    
משפחות שכולות, בעוד ימים אחדים נציין את יום העצמאות ה- 65 למדינת ישראל ואת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. גם בחלוף 65 שנים להקמת הבית הלאומי לעם היהודי, נמשך המאבק על שימור עצמאותנו וריבונותנו במלוא עוזו ועוצמתו. האיומים השתנו, העולם הערבי שמסביבנו עובר שינויים ותהפוכות מרחיקות לכת, מהפכות, מלחמות אזרחים עקובות מדם, שקיעת המשטרים הישנים, מאבקי תנועות פוליטיות ומרוץ לחימוש גרעיני. במרחב הבלתי יציב וסוער ניצבת מדינת ישראל הצעירה כצוק איתן. איננו יכולים לחזות היום כיצד יתפתחו פני הדברים בעולם הערבי, אך דבר אחד ברור לכל אזרח ואזרחית - מדינת ישראל חייבת להמשיך ולבצר את כוחה ולשמור על עוצמתה הביטחונית. במהלך השנים שחלפו מאז קום המדינה ועד היום, עמדה החברה הישראלית במבחנים לא פשוטים ויכלה להם. שולמו ומשולמים מחיר דמים יקר על רצוננו לחיות כעם חופשי בארצנו. מדינת ישראל חבה את עצם קיומה לבניה, אשר חרפו נפשם והגנו בגופם על עצמאותה וריבונותה של המדינה. לחברה הישראלית חוב מוסרי וערכי בל ישוער לכם, המשפחות השכולות שאיבדתם במערכות ישראל את יקיריכם. בערבו של יום הזיכרון ולפתחו של יום העצמאות ה- 65 למדינת ישראלי לא נרפה מהתפילה לשלום ובטחון. נושיט את ידינו לשלום, אך נמשיך לחזק את עוצמתנו הצבאית וחוסננו המוסרי, נשאף לחברה שוויונית ולצמצום פערים, נמשיך לייחל, לחתור, להאמין ולהתפלל לשלום עם שכנינו, לרעות ואחווה בינינו בחברה הישראלית. שלכם, ד"ר מוטי דלג'ו ראש המועצה
עמוד 22 מתוך 22

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר