שלישי, 23 יולי 2013 16:46

דברי ראש המועצה בכנס עמותת אדמתי בנושא הכרה בהשקעות המתיישבים באדמותיהם

כנס עמותת אדמתי מתקיים באחת התקופות היותר מורכבות מבחינת ההתיישבות הכפרית.

בשלושים השנים האחרונות, אנו עדים לשינויים דרסטיים במעמדה של ההתיישבות. ממעמד של מגזר מוביל ומוערך, הפכה ההתיישבות לשוליים של החברה בישראל. הסימפטום הבולט ביותר הוא נציגותנו בכנסת, בממשלה ובמוסדות הלאומיים.

דווקא בתקופה זו ישנה חשיבות גדולה ליוזמה שעולה מהשטח, תוך ייצוג אותנטי של זכויות המתיישבים. אני שמח לפתוח כנס חשוב זה ובראש וראשונה לברך את מייסדי העמותה: עודדה מדובר, משה ברנע וסמי טולדו, שביניהם רבים מתושבי המוא"ז דרום השרון. את חברי העמותה ובאי הכנס, בברכת ברוכים הבאים לקריית המוא"ז דרום השרון.

בניית תשתית להקניית זכויות למתיישבים הינה קשה וארוכה וחשוב שבתקופה זו עמותה בלתי תלויה ועצמאית שמה לה כמטרה נטו ייצוג זכויות המתיישבים, תוך מאבק בלתי מתפשר במוסדות ובגופים שחלק מהחלטותיהם נבעו מהליכי רווח ופופוליזם.

אתם התגובה לפעילות של הקשת הדמוקרטית המזרחית. "הצלחתם" בבג"צ גרמה נזק לאוכלוסיות החלשות והבינוניות והקטינה את זמינות הקרקע, שהיא המרכיב הדומיננטי בקביעת מחירי הדיור בארץ.

כאן והיום זה הזמן. אני קורא לכל גופי ההתיישבות והמרחב הכפרי, התנועות, הארגונים, המועצות האזוריות, לאחד כוחות ויחד לפעול לייצוג ענייני המרחב הכפרי, כי אנו צריכים זאת היום יותר מתמיד.

אני רוצה לאחל לכם הצלחה בהמשך פעילותכם הברוכה .
הידד ליוזמים ולמאמינים של ראשית הדרך.

למצגות מהכנס

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר