ראשון, 25 מאי 2014 13:48

ראש המועצה של כ-ו-ל-ם

 ראש המועצה ד"ר מוטי דלג'ו עומד לפתחה של קדנציה חמישית בראשות המועצה. היעדים לעתיד: הרחבת הקשר עם התושבים, שמירה והעצמה של הישגי החינוך ושמירה על השטחים הפתוחים.

לאחר שהסתיימה מערכת הבחירות, מתפנה ראש המועצה ד"ר מוטי דלג'ו לסכם את מערכת הבחירות ולתאר כיצד הוא רואה את מטרות הקדנציה הקרובה.

איך אתה מסכם את מסע הבחירות שזה עתה הסתיים

"לנצח קדנציה חמישית ברציפות זה לא הולך ברגל ואני מודה לציבור על האמון שנתן בי".

מהם היעדים שלך לחמש השנים הבאות

"אני חושב שהאתגר המרכזי שניצב בפנינו כיום הוא עיצוב פניה של המועצה לשנים הבאות. יצירת חשיבה אסטרטגית רחבה שתתבסס על מגמות התיכנון והפיתוח האזורי ואופיו של המרחב הכפרי במאה ה-21 ובמילים אחרות קביעת פני המועצה לאן.

נושא החינוך והנוער היה, הווה וימשיך להיות הנושא המרכזי על סדר יומה של המועצה. בכוונתי לערוך שינויים באגף החינוך של המועצה, לחזק באופן מאוד משמעותי את החלק הפדגוגי ובמיוחד את קשרי קהילה כך שתהיה הנגשה של מורים, מנהלי בתי ספר ובמיוחד של עובדי אגף החינוך להורים. בנוסף, בכוונתי להביא לפיצול כיתות הנמצאות כיום ברמת צפיפות גבוהה. כדי לתת מענה ליעדים האלו שהצבתי לעצמי, נידרש להגדיל את המשאבים הכספיים וכוח האדם באגף החינוך.

יעד חשוב נוסף הוא הצורך להגן על המרחבים הפתוחים, השטחים החקלאיים ובעיקר על הצביון הכפרי של הישובים. הנושא של תשתיות לאומיות - הנחת צינור גז, תשתיות חשמל, הקמת נמל יבשתי, מחסני רכבת וכדומה מחייב אותנו לעמוד על המשמר ולמנוע מהאזור שלנו מלהפוך לחצר האחורית של הערים הגדולות וגוש דן. דבר זה מחייב היערכות של הנהלת המועצה, מליאת המועצה וגופים נבחרים של תושבים.

במקביל אנחנו מתכוונים, סגני צפי פלד ואנוכי, לפעול לקבלת אישורי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) למתן היתרי הבנייה כך שיאפשרו את הרחבת הקיבוצים, הצטרפותם של צעירים לקיבוץ ובניית קהילה פעילה שיכולה להחזיק את עצמה.

גם נושא המיחזור יצטרך לקבל טיפול אינטנסיבי, לצערי, עד לרגע זה, הפיילוט שנעשה בכמה מיישובי המועצה לא מראה היענות גדולה של הציבור. לנושא המחזור ישנה חשיבות רבה הן מבחינת איכות הסביבה והן מבחינת הורדת עלויות הפינוי וההטמנה ולשם כך תידרש המועצה לפעילות חינוכית נרחבת.

יעד נוסף הוא שדרוג מט"ש (מכון טיהור שפכים) דרום השרון המזרחי כך שהמים המטוהרים יהיו ברמה שלישונית ויתאפשר שימוש בהם למרבית גידולי החקלאות".

מוטי דלג'ו במערכת הבחירות האם התאכזבת מהתוצאות (כ- 52 אחוזי תמיכה)

"ציפיתי שבישובים צור יצחק, מתן ורמות השבים, ישובים שהמועצה השקיעה בהם ונתנה להם טיפול מיטבי, אקבל שיעורי תמיכה גבוהים יותר ממה שקיבלתי בפועל".

מה למדת מהמפגש הקרוב עם התושבים במהלך מערכת הבחירות

"התברר שהתושבים אינם מסתפקים היום בגופים הייצוגיים שלהם - הועדים המקומיים, ורוצים שהמועצה ומנהליה יגיעו לשטח וישמעו אותם באופן ישיר, ואני אכן מתכוון לעשות זאת יותר - להגיע לשטח ביחד עם הצוות הבכיר של המועצה. יש לקחת בחשבון שזה לא פשוט מאחר ויש למועצה 13 ישובים, ולכל אחד מהם בעיות, צרכים ודרישות משלו ולכן מאוד קשה לראש מועצה להגיע אל כל אחד מהם בתדירות גבוהה, במיוחד לאור העובדה שבנוסף עליו להיפגש עם ועדי ההורים של כל בית הספר, הועדים המקומיים ועדי האגודות ועוד.

גם מדיניות הדלת הפתוחה שהנהגתי, המאפשרת לתושבים עם בעיות אישיות ופרטניות שלא נמצא להן פתרון במסלול הרגיל להגיע אלי, דורשת זמן ותשומת לב מירבית. בנוסף, בגלל מיקומה ופריסתה של המועצה האזורית שלנו, כל אחד מיישובי המועצה מאוים על ידי המגזר העירוני וגם זה דורש עבודה רבה מול הדרגים הגבוהים בשלטון המרכזי ומוסדות התכנון ומול הרשויות השכנות.

יחד עם זאת, לצד המפגשים שאמסד ביישובים, אני מתכוון להרחיב את הקשר עם התושבים ובמיוחד בני גיל הביניים (גילאי 05-52), באמצעות ערוצי תקשורת נוספים באינטרנט, בפייסבוק ואמצעות הטלפונים החכמים. בני גיל הביניים זו אוכלוסייה חשובה במועצה וזו שקובעת במידה רבה את אורח החיים היום ביישובים".

האם גילית בעת המפגש עם התושבים, דברים נוספים הדורשים שיפור

"התברר שלצד המחמאות שקיבלנו על השירות שהמועצה נותנת במרבית המחלקות ובמיוחד בלשכתי, קיימים מוקדים בעייתיים באופן שהם נותנים שירות, יחס ואדיבות, שהתרכזו במיוחד באחת המחלקות החשובות של המועצה".

מהן נקודות החוזק של המועצה בעיניך

"המועצה האזורית דרום השרון נחשבת לאחת הרשויות הטובות בארץ מבחינת מדדי יעילות, מתן שירותים וניהול תקציבי. בכל מדד אפשרי אנחנו בעשירייה הראשונה כולל מערכת החינוך והנוער. זה לא דבר טריוויאלי שרשות מקומית מקבלת פרס על ניהול תקציבי מאוזן וניהול תקין במשך 61 שנים ברציפות.

יישובי המועצה הפכו ליישובים המועדפים למגורים בארץ וגם בשרון, כשאחד המדדים הבינלאומיים לבחינת איכות הרשות המקומית הוא ערך הנכסים שלה ועלייתם. עליית מחירי הנכסים ביישובי המועצה הייתה מעבר לעליית המחירים הממוצעת בישובים דומים הנמצאים בשכנות כשהסיבות המרכזיות לעליית ערך ברשות שלנו הן - איכות החינוך, איכות החיים, וניהול תקין של הרשות. האטרקטיביות של יישובי המועצה היא תולדה של פעולה והשקעה משותפת של המועצה ושל היישובים עצמם. בכל יישובי המועצה ישנם מועדוני נוער, מועדוני ותיקים, תשתיות מותחות, כבישים ומדרכות ובכוונתנו להמשיך להשקיע, לשפר ולשדרג את מוסדות הציבור ביישובים לרווחת התושבים.

בכוונתי להמשיך לנהל את המועצה כך שכל יישוביה ללא הבחנה בין מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים, יקבלו שירות מסור ונאמן. כמו כן אמשיך במדיניות לפיה ראש המועצה, הוא ראש המועצה של כולם".

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר