חמישי, 02 אוגוסט 2018 13:09

קידום נושאי הדיור במרחב הכפרי (ותמ"ל, רמ"י, תכנון שינויי יעוד קרקע במרחב הכפרי)

Media