חמישי, 22 פברואר 2018 09:36

דיווח מישיבת סטטוס בותמ"ל בנושא תכנית סירקין דרום

Media