חמישי, 15 ספטמבר 2016 10:48

ביקור מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה במט״ש (מתקן טיהור שפכים)