שני, 21 ספטמבר 2015 13:58

פניה לראש המועצה

פניה לראש המועצה

נא רשום את שמך

כתובת הדוא״ל אינה תקינה

Please write a subject for your message.

נא לציין את פרטי הפניה

הקובץ שהעלתה אינו עומד בכללים הנדרשים (גדול מ 2 MB או לא בפורמט של PDF או וורד).

ניתן להעלות קובץ בפורמט וורד (doc/docx) או PDF עד גודל של 2MB
הזן את הקוד הרשום לעיל
החלף קוד הקוד שהזנת אינו זהה לקוד המוצג