טופס 4 ותעודת גמר

בעל/ת היתר נכבד/ה,

עם קבלת היתר הבניה אנו מברכים אותך ומאחלים לך הצלחה בהקמת המבנה. במסגרת מאמצי המועצה האזורית – דרום השרון לשיפור השירות לתושבים וליזמים ולשם הבטחת שיתוף פעולה תקין עם מחלקת הפיקוח על הבניה ועל מנת להקל על תהליכי הבניה והליכי הוצאת האישורים ( טופס -4 ותעודת גמר) מובאים בפניך הנושאים הקשורים לביקורת במקום הבניה הכלולים בתקנות התכנון והבניה ועיקר ההנחיות של מחלקת הפיקוח על הבניה ומחלקת הנדסה