הנחיות מרחביות בדרום השרון

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם: הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון פטור מהיתר ו/או תכנית רישוי מקוון ומכוני בקרה
כחלק מהרפורמה בחוק התכנון והבניה נדרשת כל ועדה לנסח הנחיות מרחביות לתחומה. הנחיות אלה מאפשרות שמירה על שפה עיצובית כוללת ואחידה למרחב התכנון ולאזורים השונים בו. הן מבטיחות וודאות ושקיפות לתושבים, ליזמים ולעורכי בקשות להיתרים. ההנחיות המרחביות אינן משנות או מחליפות תכניות מפורטות, אלא מוסיפות עליהן. מליאת הועדה המקומית אישרה הנחיות מרחביות לתחום המועצה בישיבתה ביום 26 ביולי 2016. הנחיות אלו עודכנו בישיבת מליאה שהתקיימה ביום 12.2.2017. הנחיות אלה מרכזות את הנהוג במועצה עד היום ובמידת הצורך יעודכנו בהמשך.
מתוקף תיקון 101 לחוק התיכנון והבניה והסמכת הועדה שלנו כעצמאית אין יותר בקשות להיתרים באמצעות "גרמושקות".