עם אופניים בשבילי השרון

קורס להכרת היופי של הטבע המקומי שבאזור השרון, תוך התבוננות על סוגיות סביבתיות ומפגש עם אנשי מפתח בנושא הסביבה ברשויות.
הקורס יתקיים במרביתו בסיורים רכובים על אופנים, רכיבה קלה ומיועד למבוגרים, בשיתוף מרכז בכל אופן רוכבים.
הקורס מיועד לתושבי רשויות השרון החברים ביחידה האזורית לאיכות הסביבה ובמחיר מסובסד של 330 ש"ח.

פרטים נוספים אצל ענת anatle@raanana.muni.il' 09-7719996
צילום: יואב לביא

פתוח 24.04.2018
אפשרויות נוספות