כנס תושבים - תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה

כנס תושבים - תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה

פתוח 28.08.2019

ב אולם הכנסים, בניין המועצה

קטגוריות: אירועי המועצה

תגים: תכנון ובניה


ביום רביעי | 28.8.19 | בשעה 19:00 | באולם הכנסים במועצה

סיוע בהסדרת שימושים חורגים בעקבות תיקון 116 לחוק התכנון והבניה

בחודשים האחרונים פועלת היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה במבצעי אכיפה אגרסיביים ובמתן קנסות כבדים כנגד חברי מושבים וזאת בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה.

אני פועלת יחד עם חבריי ראשי המועצות האזוריות, מול שר האוצר והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שיתנו ארכה לצורך הסדרת החריגות. בימים הקרובים אני מתוכננת להיפגש בנושא זה עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ, בתפקידי כיו"ר וועדת הקרקעות והתכנון של מרכז המועצות האזוריות יחד עם יו"ר מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג' . מטרתנו לדרוש מתן ארכה והקפאת פעולות האכיפה על מנת לאפשר לחברי המושבים להיכנס אל מסלולי ההסדרה מול רשות מקרקעי ישראל.

חשוב לציין כי פניות אלה טרם נענו בחיוב, ולכן מצאתי לנכון לפנות אליכם לצורך הסדרה דחופה של החריגות, ככל שישנן ולסייע לכם לאורך כל תהליך ההסדרה. בשיתוף עם תנועת המושבים "מבט למושבים" אנחנו נציע מסלול ירוק להסדרה.

ביום רביעי | 28.8.19 | בשעה 19:00 | באולם הכנסים במועצה

יערך כנס תושבים בו תפורט מהות התיקון, מדיניות האכיפה, ותהליכי הסדרה אפשריים.

אני מזמינה אתכם לכנס ולוועדה לתכנון ובנייה על מנת לבדוק את אפשרויות ההסדרה שעומדות בפניכם. או להשתמש בשרותי חברת מבט מושבים – אשר סייעה ומסייעת לרבים בתהליכי ההסדרה. מצורף למכתב זה פרטי התקשרות והסבר .

שלכם ואתכם לאורך כל הדרך.

בברכה,

אושרת גני -גונן
ראש המועצה