דוחות שנתיים של הועדה לתכנון ובניה

מצ״ב הדו"ח השנתי המוגש לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית דרום השרון - לשנת 2016.