< a class = "itemPrintThisPage" rel = "nofollow" href = "#" onclick = "window.print();return false;" > הדפס עמוד זה

אישור לרשם המקרקעין (טאבו) על העברת זכויות

הטופס הנ״ל הינו חלק מהליך לקבלת אישור מרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות.

להסבר מקיף על התהליך יש לקרוא את ההסבר בקישור הבא

לתמיכה במילוי הטופס, ניתן לפנות למספר: 072-339-0809

 

למילוי הטופס באתר mast

Media

טופס אישור לרשם המקרקעין (טאבו)