הועדה לתכנון ובניה דרום השרון - שעות פעילות

טלפון (מזכירת הרישוי) : 03-9000565

פקס: 03-9000569

אתר הועדה: http://vaada.dsharon.muni.il

האתר ההנדסי: http://drs.bartech-net.co.il/

זמני קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה (החל מ- 1/2/19)

  • יום ב' בשעות 13:00-16:00
  • יום ד' בשעות 8:30-13:00
  • יום ג' בשעות 16:00-18:00 בתיאום מראש בלבד!

(אין מענה טלפוני בזמני קבלת קהל)

אנו שבים ופונים אליכם להקים ממ"ד בהליך מקוצר וב"מסלול ירוק". כבר הוכח כי השהייה במרחב המוגן מצילה חיים. להקמת ממ"ד יש להגיש בקשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה.
רשות מקרקעי ישראל מאפשרת הקמת ממ"דים בהליך מקוצר ב-״מסלול ירוק״ (החלטת הנהלה מס' 1151 והחלטה 1290 שהוחלפה ע"י החלטה 1308). נדגיש כי החלטת רשות מקרקעי ישראל נותנת פטור למבקש ההיתר מקבלת אישור של רשות מקרקעי ישראל לבקשה, אך עדיין קיימת חובת הגשת בקשה להיתר לוועדה המקומית על פי חוק התכנון והבניה. כמו כן, ניתן להגיש בקשה להיתר לתוספת ממ"ד על פי החלטה זו אך ורק לבניינים קיימים עם היתר בניה בתוקף. לתשומת ליבכם, הוצאת היתר לממ"ד אינה פותרת את מגיש הבקשה מהסדרת כל חריגת בניה ו/או שימוש בלתי חוקי במשק, במידה וקיים.
דרום השרון, כפר סבא, כוכב יאיר – צור יגאל, ג'לג׳וליה ואלפי מנשה עתרו היום לבית המשפט המחוזי לעצור את כל ההליכים, התכנוניים והאחרים בקשר לתחנת הכוח המזרחית ליד כ״ס (תת"ל 91), לאור העדר זיקה קניינית למקרקעין וכפעל יוצא – העדר הסמכה כדין של חברת ״ריינדיר״.
מצ״ב מידע וקישור להודעת הועדה הארצית לתכון ולבניה של תשתיות לאומית על החלטתה להכין תכנית לתשתית לאומית מס׳ 98 - תחנת כוח קסם.
עמוד 3 מתוך 22

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר