הועדה לתכנון ובניה דרום השרון

טלפון (מזכירת הרישוי) : 03-9000565

פקס: 03-9000569

אתר הועדה: http://vaada.dsharon.muni.il

האתר ההנדסי: http://drs.bartech-net.co.il/

זמני קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה

יום ב׳ 12:30 - 16:00

יום ד׳ 08:30 - 14:30

(אין מענה טלפוני בזמני קבלת קהל)

אנו במציאות חדשה. יזמים עם הרשאה ממשלתית ביד, בהליך עוקף רשויות, יוזמות הקמת תחנות כח באזור המועצה. הבוקר, 27/02/18, התקיימה בלשכת ראש המועצה ישיבת ועדה אזורית לנושא ״מאבק בתחנות כח חשמליות מונעות גז״, בהשתתפות ראשי הרשויות כ״ס, כוכב יאיר, ואלפי מנשה, נציג הישובי ג׳לג׳וליה, נציגות מטה מאבק התושבים ועורכי הדין. מדף הפייסבוק של ראש המועצה
תכנית המתאר הכוללנית לדרום השרון נמצאת בשלב גיבוש המסמכים הסופיים ולקראת העברתה לוועדה המחוזית . כידוע, המועצה האזורית דרום השרון גובלת עם 22 רשויות גובלות, אשר חלקן נמצאות בשלב תכנון של תכנית כוללנית וחלקן עדיין לא, אבל לכולן יש עניין בתכנון האזורי בכלל ובתכנון גבולותיהן בפרט. ביום חמישי, 22.2.2018, נערך מפגש ראשון מסוגו אליו הוזמנו כל מהנדסי הועדות והיישובים הגובלים במועצה האזורית. למפגש הגיעו 20 נציגים מ 13 רשויות גובלות.
ביום שני, 19/02/2018, התקיימה ישיבת סטטוס בהוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) בנושא תכנית סירקין דרום. ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, הציג בישיבה את התנגדות המועצה לתכנית. מצ״ב פרטים על הדיון מדף הפייסבוק של ראש המועצה.
מאחדים כוחות במאבק בותמ״ל מליאת המועצה אישרה אמש פה אחד תקציב מיוחד למאבק בותמ״ל לאחר דיון מקדים בהנהלת המועצה. מהפוסט של ראש המועצה בפייסבוק
עמוד 3 מתוך 28