הועדה לתכנון ובניה דרום השרון

טלפון (מזכירת הרישוי) : 03-9000565

פקס: 03-9000569

אתר הועדה: http://vaada.dsharon.muni.il

האתר ההנדסי: http://drs.bartech-net.co.il/

זמני קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה

יום ב׳ 12:30 - 16:00

יום ד׳ 08:30 - 14:30

(אין מענה טלפוני בזמני קבלת קהל)

הרינו לעדכן כי ניתן לעיין במסמכי מש/1 המאושרים (תכנית ל'מתחם תע"ש השרון') באתר הועדה בקישור הבא
ביום ג׳, 23/04/18, התקיימה ישיבת סטטוס בותמ״ל בנושא תמ״ל 1072 - בנוגע לשטחים החקלאים של מגשימים בה הוחלט לקיים סיור בשטחים אליהם מתייחסת התמ״ל. היום, 05/06/2018, התקיים הסיור בשטחי התכנית לרבות השטחים החקלאיים של מגשימים.
ביום ד׳ ה- 30.5.2018 נערכה בועדה המחוזית מרכז ישיבה בנושא תכנית סירקין דרום. מטרת הישיבה היתה הצגת פרויקט סירקין דרום על ידי החברה המתכננת לצוות המקצועי בלשכת התכנון המחוזית (פרה רולינג). ראש המועצה ומהנדסת הועדה שנכחו בדיון הציגו את התנגדות המועצה לתכנית.
מליאת הועדה המקומית דרום השרון החליטה בישיבה ביום א, 22/04/2018, לאשר את תכנית המתאר הכוללנית לדרום השרון ולהעבירה לאישור הועדה המחוזית. המועצה האזורית דרום השרון הכינה לפני כ- 15 שנה תכנית אב מקיפה שבחנה את נתוני הרשות והסביבה וגיבשה את חזונה לשנים הבאות. מאז ועד היום, פני התכנון במדינה השתנו ללא היכר, לחצי הפיתוח וערכי הקרקעות באזורנו עלו, הצורך בקרקע לתשתיות לאומיות גבר, הפעילות החקלאית שינתה פניה, והצורך בשטחים לפנאי ונופש גבר במקביל. על מנת להעניק למועצה את הכלים הדרושים להתמודדות עם השינויים המהירים ועל מנת להתמודד מול לחצים הולכים וגוברים של הרשויות העירוניות הגובלות לשינוי גבולות ולשינוי האופי הכפרי חקלאי של שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים נרחבים, גובר הצורך בהכנת תכנית מתאר חדשה אשר תעגן את חזון המועצה במסמכים שיאושרו על ידי מוסדות התכנון המחוזיים והארציים, ותיתן בידנו כלים להתמודד עם השינויים העתידיים.
עמוד 2 מתוך 28