הועדה לתכנון ובניה דרום השרון - שעות פעילות

טלפון (מזכירת הרישוי) : 03-9000565

פקס: 03-9000569

אתר הועדה: http://vaada.dsharon.muni.il

האתר ההנדסי: http://drs.bartech-net.co.il/

זמני קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה (החל מ- 1/2/19)

  • יום ב' בשעות 13:00-16:00
  • יום ד' בשעות 8:30-13:00
  • יום ג' בשעות 16:00-18:00 בתיאום מראש בלבד!

(אין מענה טלפוני בזמני קבלת קהל)

כחלק מהרפורמה בחוק התכנון והבניה נדרשת כל ועדה לנסח הנחיות מרחביות לתחומה. הנחיות אלה מאפשרות שמירה על שפה עיצובית כוללת ואחידה למרחב התכנון ולאזורים השונים בו הן מבטיחות וודאות ושקיפות לתושבים, ליזמים ולעורכי בקשות להיתרים. ההנחיות המרחביות אינן משנות או מחליפות תכניות מפורטות, אלא מוסיפות עליהן. קבצי ההנחיות המרחביות (1 ו-2)עדכניים ליולי 2018: אושרו בישיבת מליאת הוועדה המקומית ביום 17/07/2018, בישיבתה 2018003. הנחיות אלה מרכזות את הנהוג במועצה עד היום ובמידת הצורך יעודכנו בהמשך.
הועדה המקומית יחד עם צוות התכנון המקצועי של תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית דרום השרון ממשיכים לפעול במרץ לקידום התכנון. ביום ד', 8.2.2017, נערך מפגש נוסף, שלישי במספר, עם נציגי התושבים אשר מלווים את התכנון החל מהמפגש הראשון. במפגש זה ניתנה סקירה על שלבי התכנון שבוצעו עד כה, החל מניתוח המצב הקיים, דרך בניית הפרוגרמה התכנונית, וכן התיאומים המקצועיים שנעשו עם לשכת התכנון המחוזית, משרד החקלאות וגופים נוספים כגון רשות הטבע והגנים, רשות ניקוז וכו'. מטרת המפגש היתה הצגת החלופות התכנוניות לפי נושאים: ניקוז, מבני ציבור, שטחים לתעסוקה ושטחים ירוקים, ודירוגם על ידי המשתתפים. ניתוח הנתונים יהווה בסיס לבחינת החלופות ובחירת החלופה המועדפת.
תוכנית מתאר הוד השרון הופקדה ופורסמה להפקדה בעיתונים ב- 6.1.17. מסמכי התוכנית נמצאים בקישור הבא. ניתן גם לעיין בעותק של התכנית המופקדת במשרדי הועדה בשעות קבלת קהל: ימי שני 12:30-16:00ימי רביעי 8:30-14:30
תוכנית מתאר כפר סבא הופקדה ופורסמה להפקדה בעיתונים ב- 3.2.17. מסמכי התוכנית נמצאים בקישור הבא. ניתן גם לעיין בעותק של התכנית המופקדת במשרדי הועדה בשעות קבלת קהל: ימי שני 12:30-16:00ימי רביעי 8:30-14:30
עמוד 10 מתוך 22