הועדה לתכנון ובניה דרום השרון - שעות פעילות

טלפון (מזכירת הרישוי) : 03-9000565

פקס: 03-9000569

אתר הועדה: http://vaada.dsharon.muni.il

האתר ההנדסי: http://drs.bartech-net.co.il/

זמני קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה (החל מ- 1/2/19)

  • יום ב' בשעות 13:00-16:00
  • יום ד' בשעות 8:30-13:00
  • יום ג' בשעות 16:00-18:00 בתיאום מראש בלבד!

(אין מענה טלפוני בזמני קבלת קהל)

הועדה המקומית לתכנון ובניה הינה המוסד התכנוני של הרשות המקומית, כמו כן היא הגוף הסטטוטורי לאכיפת חוק התכנון והבניה בתחום שיפוט המועצה. פעילות הועדה מתחלקת לשלושה תחומים עיקריים: תכנון, רישוי ופיקוח. שלושת תחומים אלו אחראים על התכנון, יישום התכנון ואכיפתו, החל בתכנון הכולל, דרך היתרי בניה , פיקוח על הבניה ומתן אישורים כנדרש. תחומי הפעילות של הועדה מגוונים וכוללים: תכנון תכניות אב, תכניות מתאר ומפורטות, איחוד וחלוקה והפקעות. ב. תכניות בינוי, פיתוח ותשתיות. ג. רישוי - בקשות להיתרי בניה, שימושים חורגים, פל"ח, פוטו-וולטאי. ד. פיקוחעלהבניה. ה. שרות לציבור במתן אישורים שונים: רישום בטאבו, היטל השבחה, הלשכה לסטטיסטיקה ומידעתכנוני כללי לבקשות היתרים ולתב"עות (תכניות בניין ערים). ב 1.1.2016 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הכולל רפורמה בהליכי רישוי בניה. הועדה המקומית הוכשרה ונערכה ליישום הרפורמה בהכשרת כ"א מקצועי ועדכון מערכות המחשב הנדרשות ונחשבת לאחת הועדות המובילות ביישום החוק ועבודה תקינה של הצוות המקצועי בוועדה המקומית.
מצ״ב קובץ מצגת של תכנית המתאר הכוללנית בניהולם של חגי דביר - גידו סגל, משרד אדריכלים ומתכנני ערים המסכם את פרופיל המועצה, המטרות והפרוגרמה והחלופות
מספר התוכנית: תוכנית 417-0434027; שם התוכנית: תכנית מתאר רמות השבים שד/100/290; סוג התוכנית: תכנית מתאר מקומית; סמכות התוכנית: ועדה מחוזית; שטח בדונם: 2,124.53. מצ״ב קבצי התכנית להורדה. מידע נוסף ניתן לקבל באתר ההנדסי בקישור הבא
ביום ד׳ התקיים באולם הכנסים של המועצה כנס הצגה לציבור של תכנית המתאר הכוללנית של דרום השרון. תכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. לאחר אישור התכנית במוסדות התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ליישובי המועצה, התואמות את תכנית המתאר.
עמוד 9 מתוך 22

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר