הועדה לתכנון ובניה דרום השרון

טלפון (מזכירת הרישוי) : 03-9000565

פקס: 03-9000569

אתר הועדה: http://vaada.dsharon.muni.il

האתר ההנדסי: http://drs.bartech-net.co.il/

זמני קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה

יום ב׳ 12:30 - 16:00

יום ד׳ 08:30 - 14:30

(אין מענה טלפוני בזמני קבלת קהל)

תוכנית מתאר כפר סבא הופקדה ופורסמה להפקדה בעיתונים ב- 3.2.17. מסמכי התוכנית נמצאים בקישור הבא. ניתן גם לעיין בעותק של התכנית המופקדת במשרדי הועדה בשעות קבלת קהל: ימי שני 12:30-16:00ימי רביעי 8:30-14:30
תוכנית מתאר הוד השרון הופקדה ופורסמה להפקדה בעיתונים ב- 6.1.17. מסמכי התוכנית נמצאים בקישור הבא. ניתן גם לעיין בעותק של התכנית המופקדת במשרדי הועדה בשעות קבלת קהל: ימי שני 12:30-16:00ימי רביעי 8:30-14:30
אתמול חתם ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו,על היתר לבניית בית ספר עמי אסף החדש בבית ברל, בהיקף של כעשרת אלפים מ״ר. מצ״ב פוסט מדף הפייסבוק של ראש המועצה
מצ״ב הדו"ח השנתי המוגש לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית דרום השרון - לשנת 2016.
עמוד 8 מתוך 28