הועדה לתכנון ובניה דרום השרון

טלפון (מזכירת הרישוי) : 03-9000565

פקס: 03-9000569

אתר הועדה: http://vaada.dsharon.muni.il

האתר ההנדסי: http://drs.bartech-net.co.il/

זמני קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה

יום ב׳ 12:30 - 16:00

יום ד׳ 08:30 - 14:30

(אין מענה טלפוני בזמני קבלת קהל)

מצ״ב קובץ מצגת של תכנית המתאר הכוללנית בניהולם של חגי דביר - גידו סגל, משרד אדריכלים ומתכנני ערים המסכם את פרופיל המועצה, המטרות והפרוגרמה והחלופות
מספר התוכנית: תוכנית 417-0434027; שם התוכנית: תכנית מתאר רמות השבים שד/100/290; סוג התוכנית: תכנית מתאר מקומית; סמכות התוכנית: ועדה מחוזית; שטח בדונם: 2,124.53. מצ״ב קבצי התכנית להורדה. מידע נוסף ניתן לקבל באתר ההנדסי בקישור הבא
ביום ד׳ התקיים באולם הכנסים של המועצה כנס הצגה לציבור של תכנית המתאר הכוללנית של דרום השרון. תכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. לאחר אישור התכנית במוסדות התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ליישובי המועצה, התואמות את תכנית המתאר.
התכנית הוגשה לאישור ולהפקדה בועדה המחוזית וכן כהודעה לועדות המקומיות דרום השרון וקסם.
עמוד 5 מתוך 28