הועדה לתכנון ובניה דרום השרון

טלפון (מזכירת הרישוי) : 03-9000565

פקס: 03-9000569

אתר הועדה: http://vaada.dsharon.muni.il

האתר ההנדסי: http://drs.bartech-net.co.il/

זמני קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה

יום ב׳ 12:30 - 16:00

יום ד׳ 08:30 - 14:30

(אין מענה טלפוני בזמני קבלת קהל)

קבינט הדיור מתכנס היום, יום שני 15/01/18, במשרד ראש הממשלה להכרזה על המתחמים המועדפים לדיור במסגרת הותמ״ל. על המוקד הפעם קרקעות צופית גן חיים וניר אליהו, עליהן מתכננת הממשלה הקמת 4,500 יח׳ דיור בבנייה צפופה ורווייה של רבי קומות צמוד לבתי מושב צופית. הכרזה שתחסל הלכה למעשה את המושב לאחר שתותיר אותו ללא אדמות חקלאיות, תוך יצירת כאוס תחבורתי ועומסי תנועה קשים מאוד. פוסט מדף הפייסבוק של ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו
ראיון של ראש מ.א. דרום השרון, ד״ר מוטי דלג׳ו, במסגרת תוכניתם של וילנסקי את ברדוגו בגל״צ מיום 14/01/18 מהפוסט של ראש המועצה בפייסבוק
אמש, יום ד׳ 10/01/17, התקיימה במועצה סדנת תכנון סביבתית לנציגים מוועדת התכנון המקומית ולחברי ועדות התכנון ביישובים. הסדנא יוזמת הפורום לתכנון מקומי - שהוקם על ידי החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה, ומטרתו העלאת המודעות להיבטים סביבתיים בתכנון המקומי. הנושאים הנמצאים על הפרק הם שמירה על אגני ניקוז, שמירה על השטחים הפתוחים, איזון בין שימור לפיתוח, מניעת מטרדים משימושי קרקע שונים וכו'. דרום השרון - שומרים על הירוק של כולנו.
הועדה המקומית לתכנון ובניה הינה המוסד התכנוני של הרשות המקומית, כמו כן היא הגוף הסטטוטורי לאכיפת חוק התכנון והבניה בתחום שיפוט המועצה. פעילות הועדה מתחלקת לשלושה תחומים עיקריים: תכנון, רישוי ופיקוח. שלושת תחומים אלו אחראים על התכנון, יישום התכנון ואכיפתו, החל בתכנון הכולל, דרך היתרי בניה , פיקוח על הבניה ומתן אישורים כנדרש. תחומי הפעילות של הועדה מגוונים וכוללים: תכנון תכניות אב, תכניות מתאר ומפורטות, איחוד וחלוקה והפקעות. ב. תכניות בינוי, פיתוח ותשתיות. ג. רישוי - בקשות להיתרי בניה, שימושים חורגים, פל"ח, פוטו-וולטאי. ד. פיקוחעלהבניה. ה. שרות לציבור במתן אישורים שונים: רישום בטאבו, היטל השבחה, הלשכה לסטטיסטיקה ומידעתכנוני כללי לבקשות היתרים ולתב"עות (תכניות בניין ערים). ב 1.1.2016 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הכולל רפורמה בהליכי רישוי בניה. הועדה המקומית הוכשרה ונערכה ליישום הרפורמה בהכשרת כ"א מקצועי ועדכון מערכות המחשב הנדרשות ונחשבת לאחת הועדות המובילות ביישום החוק ועבודה תקינה של הצוות המקצועי בוועדה המקומית.
עמוד 4 מתוך 28