אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

מהו אישור רישום מקרקעין?

אישור זה הינו אישור המעיד על סילוק חובות של בעל הזכויות בנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, מים, ביוב, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח) עד תאריך תוקף האישור. רק לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לרשם המקרקעין (טאבו) להמשך הליך העברת ו/או רישום הזכויות בנכס , וזאת על פי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש].

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול מוקד טאבו בועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות הגשת בקשה מקוונת

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול מוקד טאבו בועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות הגשת בקשה מקוונת

(ניתן לשגר גם בפקס או דואר. במקרה כזה יש לציין בבקשה: שם מלא של מגיש הבקשה, פרטים מלאים של הצדדים הרלבנטיים, כתובת מדויקת למשלוח האישור בדואר ושני מספרי טלפון ליצירת קשר).

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול מוקד טאבו בועדה המקומית.

לתכנון ובניה באמצעות הגשת בקשה בכתב (פקס או דואר). בבקשה יש לציין: שם מלא של מגיש הבקשה, פרטים מלאים של הצדדים הרלבנטיים, כתובת מדויקת למשלוח האישור בדואר ושני מספרי טלפון ליצירת קשר.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר