משולחן אדריכלית הועדה לתכנון ובניה

משולחן אדריכלית הועדה המקומית לתכנון ובניה המועצה האזורית דרום השרון הכינה לפני כ- 15 שנה תכנית אב מקיפה שבחנה את נתוני הרשות והסביבה וגיבשה את חזונה לשנים הבאות. מאז ועד היום, פני התכנון במדינה השתנו ללא היכר, לחצי הפיתוח וערכי הקרקעות באזורנו עלו, הצורך בקרקע לתשתית לאומית גבר, הפעילות החקלאית שינתה פניה, והצורך בשטחים לפני ונופש גבר במקביל.
היעד המרכזי בתחום רישוי הבניה העומד בבסיס תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הינו ייעול ושיפור הליכי הרישוי מבלי לפגוע באיכות הבניה. אחת הדרכים להשגת יעד זה היא יצירת מדרג ואבחנה בין מסלולי הרישוי, וקביעת שלושה מסלולים: הליך רישוי מלא, הליך אישוי מקוצר ועבודות ושימושים שיהיו פטורים מהיתר.
תמ״א (תכנית מתאר ארצית) 35 מתווה את המדיניות התכנונית ברמה הארצית בכל הנוגע לבנייה, לפיתוח ולשימור במדינת ישראל. על מנת לתת מענה תכנוני גמיש ועדכני לאורך זמן, הוטמע בהוראות התכנית מנגנון מעקב ועדכון ובין השאר נקבע כי אחת לארבע שנים תבחן המועצה הארצית לתכנון ולבניה את הצורך בשינויה של התכנית לצורך עדכונה.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון חרטה על דיגלה את נושא תודעת השירות ופועלת על מנת לקצר ולפשט הליכים, ליעל את מתן השירות והכל על מנת לאפשר לכל פונה לקבל שירות איכותי מהיר וזמין. כחלק מתפיסה זו ובמסגרת רצונה של הועדה להנגיש את מאגרי המידע שברשותה לציבור, הוחלט על הקמתו של אתר האינטרנט ההנדסי.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר