תכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון

תכנית מתאר כללנית לדרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון החלה בהכנת תכנית מתאר כוללנית לתחום התכנון של המועצה האזורית  שתהווה את הבסיס לעצמאות תכנונית של הועדה המקומית דרום השרון לאחר הסמכתה על פי תיקון 101 לחוק התו"ב.

 

המועצה האזורית דרום השרון הינה בעלת מאפיינים כפריים חקלאיים, משתרעת על שטח של כ- 90,000 דונם ומונה 31 יישובים, כמו כן עוברות בתחומי המועצה תשתיות לאומיות רבות המשרתות את מטרופולין גוש דן וכן גנים לאומיים ושטחי יער.

 

מטרת העל של  התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים, עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים, שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.

 

הנחיות תמ"א 35 ומנהל התכנון להכנת תכניות מתאר כוללניות במרחב הכפרי ומסמך מדיניות החקלאות והכפר – המלצות והנחיות תכנון של משרד החקלאות,  יהיו הקווים המנחים של עבודת התכנון כמפורט להלן:

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

ביום חמישי האחרון, 12/11/15, התקיים סיור ראשון באזור הצפוני של המועצה לצוות המתכננים של התוכנית, לצורך היכרות עם הסוגיות איתן מתמודדת המועצה האזורית ושעליהן תוכנית המתאר צריכה לתת את הדעת. השתתפו בסיור סגן ר' המועצה, מהנדסת הועדה, צוות התכנון בועדה, צוות מתכנני התוכנית והיועצים המקצועיים בתחומי נוף, תחבורה, תיירות, סביבה ואקולוגיה. הנושאים שעלו: יחסי גומלין בין המרקם העירוני למרקם הכפרי, גבולות המועצה האזורית, תשתיות לאומיות בתחומי המועצה ומגוון היישובים במועצה: קיבוץ, מושב ויישוב קהילתי.
מספר התוכנית: תוכנית 417-0434027; שם התוכנית: תכנית מתאר רמות השבים שד/100/290; סוג התוכנית: תכנית מתאר מקומית; סמכות התוכנית: ועדה מחוזית; שטח בדונם: 2,124.53. מצ״ב קבצי התכנית להורדה. מידע נוסף ניתן לקבל באתר ההנדסי בקישור הבא
המועצה האזורית דרום השרון החליטה להכין תכנית מתאר כוללנית למועצה, תכנית שמטרתה לגבש חזון תכנוני ולהוות בסיס אסטרטגי סטטוטורי משותף להשגת היעדים של חזון זה. התכנית תגדיר את השלד המרכזי הראשי של המועצה ותתאם בינה לבין תכניות הישובים, התכניות הארציות והמחוזיות ומדיניות הממשלה. התכנית תנחה את הכנתם של תכניות מפורטות ותואמות בסמכות הועדה המקומית. בשלב הראשון בהכנת התכנית, שהוא השלב הנוכחי, נעשה ניתוח של עצמות המועצה והאתגרים העומדים בפניה והתוצר של שלב זה יהיה מסמך ניתוח המצב הקיים במועצה. בשלבים הבאים יכללו גיבוש חזון ופרוגרמה חלופות תכנון למועצה, בחירת חלופה מועדפת או משולבת ופירוטה. בהמשך התכנית הועדה המקומית והועדה המחוזית ידונו בתכנית עד לאישורה. אחד המנגנונים לשיתוף בעלי עניין הוא עריכת דיונים מובנים של בעלי עניין מוגדרים: תהליך שיתוף מתמשך עם קבוצה של כמה עשרות בעלי עניין שכולל עריכת ניתוחים להערכת מוצרים תכנונים בשלבים המוקדמים של התכנית, משלב הנוכחי של הברור המוקדם ואיסוף הנתונים ועד לשלב הערכת פרוט החלופה התכנונית המועדפת. דו"ח זה מתאר את הדיונים על המצב הקיים שנערכו עם קבוצת של.. בעלי עניין מוגדרים ב- 17.1.2016. דיונים אלה הם חלק משלב הראשון בהכנת התכנית, שלב העוסק באיסוף נתונים ובניתוח המצב הקיים של המועצה.
תכנית המתאר הכוללנית לדרום השרון נמצאת בשלב גיבוש המסמכים הסופיים ולקראת העברתה לוועדה המחוזית . כידוע, המועצה האזורית דרום השרון גובלת עם 22 רשויות גובלות, אשר חלקן נמצאות בשלב תכנון של תכנית כוללנית וחלקן עדיין לא, אבל לכולן יש עניין בתכנון האזורי בכלל ובתכנון גבולותיהן בפרט. ביום חמישי, 22.2.2018, נערך מפגש ראשון מסוגו אליו הוזמנו כל מהנדסי הועדות והיישובים הגובלים במועצה האזורית. למפגש הגיעו 20 נציגים מ 13 רשויות גובלות.
ביום 7/4/2016 ערכנו ועדת היגוי לסיכום השלב הראשון בהכנת תכנית המתאר הכוללנית של המועצה – ניתוח המצב הקיים.ֿ הניתוח התבסס על ניתוח גיאוגרפי של השטח, מפגש שיתוף ציבור שהציף את הסוגיות העיקריות איתן מתמודדת המועצה ומפגשים עם נציגי היישובים והוועדים המקומיים. השתתפו נציגים של משרדי ממשלה: חקלאות, פנים ותחבורה, וגופים ממסדיים: רשות הטבע והגנים, רשות נחל ירקון, רשות ניקוז וכו'. ראש המועצה הציג את חזון המועצה ואנשי התכנון הציגו את ניתוח השטח מבחינת שטחים בנויים, שטחים פתוחים, ניתוח חברתי וכלכלי וניתוח תיירות.
עמוד 3 מתוך 3

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר