שני, 07 אפריל 2014 03:00

הועדה המקומית דרום השרון הוכרה כוועדה הראויה לקבל סמכויות נוספות על פי הרפורמה לחוק התכנון והבניה

ועדה לתכנון ובניה מינהל התכנון במשרד הפנים בחר בועדה המקומית לתכנון ובניה בדרום השרון כאחת הועדות הראשונות שיכנסו בשנת 2014 למערך ההדרכה וההטמעה של ההליכים החדשים והסמכויות הנוספות לוועדה המקומית ע"פ הרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

במסגרת ההליך שיזם משרד הפנים תבוצע בשנת 2014 הדרכה מקיפה על מערכת מחשוב מקוונת שתוטמע בועדות לתכנון ובניה במטרה לשפר ולייעל את עבודתה.

ההליך מבוצע בהתאם לתיקון מס' 101 לחוק התכנון והבניה שייכנס לתוקף ביום 01/08/2014 ויביא לשינוים רבים בעבודת הועדה שעיקרם הוספת סמכויות לועדות המקומיות, עדכון הליכי התכנון בדגש על יעילות, שקיפות ומקצועיות התהליך וכן הליכי רישוי חדשים, מקוונים וקצובים בזמן.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה בדרום השרון היא מהועדות הראשונות שנבחרו ללמוד, להטמיע וליישם את הליכי העבודה החדשים, וזאת לאחר שהוועדה המקומית הוכיחה כי היא ראויה להכנס להליך בהיבטים של מנהל תקין, איכות הצוות המקצועי, ומיחשוב הועדה.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר