ראשון, 02 יוני 2019 18:29

פעילות הועדה לתכנון ובניה בחופשת הקיץ

לרגל חופשת הקיץ לא תתקיים קבלת קהל בוועדה לתכנון ובניה מיום א'  18.8.2019 עד יום ה'  29.8.2019.

מענה טלפוני, מסירת היתרים וטופסי 4 יהיו כרגיל.