רביעי, 15 מאי 2019 18:15

ביטול קבלת קהל במחלקת תב״ע בועדה לתכנון ובניה

בימים ימים שני עד רביעי, בתאריכים 20-22/5, לא תתקיים קבלת קהל במחלקת תב"ע.

יתר הועדה תקבל קהל כרגיל.