ראשון, 07 אפריל 2019 18:28

מ.א. דרום השרון עתרה לביהמ״ש בכדי לעצור את כל ההליכים הקשוורים לתחנת הכוח המזרחית ליד כ״ס (תת"ל 91)

דרום השרון, כפר סבא, כוכב יאיר – צור יגאל, ג'לג׳וליה ואלפי מנשה עתרו היום לבית המשפט המחוזי לעצור את כל ההליכים, התכנוניים והאחרים בקשר לתחנת הכוח המזרחית ליד כ״ס (תת"ל 91), לאור העדר זיקה קניינית למקרקעין וכפעל יוצא – העדר הסמכה כדין של חברת ״ריינדיר״.

בישיבה הות״ל מיום 3.12.18 הוכח כי היזם לא עמד בנטל הזיקה הקניינית וכי תנאי הזיקה הקניינית והצגתה היו התנאי האחד והיחיד - בלעדיו אין - בהסמכת הממשלה ומשכך הסמכה זו כלל לא נכנסה לתוקף. עוד באותה ישיבה קיבל היזם ארכה ואף בה לא עמד.

נוכח כך הוגשה היום העתירה נגד הועדה הלאומית לתשתיות – מינהל התכנון, רשות החשמל, רשות מקרקעי ישראל, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, ריינדיר אנרגיה בע"מ, עתירה המבקשת, בנוסף לעצירת כל ההליכים להקמת תחנת הכוח, לחשוף את כל החומרים והמידע המבוקש לגבי תכנון הקמת תחנת הכול ולנהל את ההליך בשקיפות מירבית.

נדמה כי הרשויות והיזמים עוסקים בקידום הקמת התחנת הכוח מבלי להידרש לנימוקים והסברים, דבר המעלה חשש כבד על היעדר אישורים ומסמכים נדרשים להקמת התחנה, ובמיוחד היעדר זיקה קניינית לקרקע.

אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון: ״הקמת תחנת הכוח בסמיכות כה גדולה לבתי התושבים היא פיגוע סביבתי המסכן את בריאותם של חצי מיליון תושבי השרון, ומהווה גם סכנה ביטחונית במרחק מאות מטרים מקלקיליה. לא ניתן לזה לקרות. נתנגד בתוקף להסמכת היזמים לתכנון ולהקמת תחנת הכוח שנעשתה שלא כדין!״

למידע ותגוובת בדף הפייסבוק של המועצה.

להודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית תת״ל 98 - להקמת תחנת כוח קסם (תחנה אחרת)

 

Media

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר