שלישי, 19 מרס 2019 14:02

"לא ניתן היתרי בנייה עד שלא יפתרו לנו את הבעיות"

Media