שישי, 01 פברואר 2019 10:34

דרישה להקפאת דיוני הועדה הגיאוגרפית מרכז – לקראת הבחירות הכלליות לכנסת העשרים ואחת

הבוקר (יום ו׳ 1.2.19) פנו במכתב משותף ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן וראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי, לשר הפנים, חה״כ אריה דרעי וליועץ המשפטי לממשלה, עו״ד אביחי מנדלבליט, בבקשה להקפיא את דיוני הועדה הגיאוגרפית, עד לסיומה של מערכת הבחירות וכניסת חברי הממשלה החדשים לתפקידם.

הועדה הגאוגרפית דנה בין היתר בגורלם של ישובים רבים המצויים בתחומי המועצה האזורית דרום השרון וכן במתחמים באזור העיר הוד השרון ושכנותיה.

עם תחלופת ראשי הרשויות לאחר הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות פנו ראשי הרשויות החדשים של דרום השרון, הוד השרון וכפר סבא לועדה בבקשה משותפת לדחות את מועדי הדיונים כדי לאפשר להם שהות להיפגש ולמצות את האפשרויות לגבש עמדה מוסכמת.

הועדה נענתה באופן חלקי לבקשה ודחתה את הדיונים בחודש אחד בלבד. הועדה סירבה לבקשה חוזרת שהוגשה לדחיית הדיונים. כל זאת ללא מתן אפשרות לראשי הראשויות החדשים לזמן מספיק כדי ללמוד את המסמכים והדוחות המקצועיים הקשורים לדיוני הועדה ומבלי מתן שהות מספקת להתיעצות עם הועדים המקומיים הרלוונטים, הליך הנדרש על פי החוק, וקיום דיונים מסודרים במליאת המועצה האזורית דרום השרון ובמועצת העיר הוד השרון לצורך גיבוש התייחסות כוללת.

לדברי ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן: ״קביעת סדר זמנים קצר זה אינו מאפשר שהות מספקת לבחינת החומר ולהכנת התייחסות הולמת. בניגוד לתהליכי תכנון בהם השטח מעורב ושותף לתהליך, נדמה כי יש כאן ניסיון למחטף של ממש, שכל כולו נועד למנוע התייחסות מקצועית. לוח הזמנים המזורז שקבעה הועדה אינו מאפשר להיערך להגשת התייחסות במועד שנקבע ולכאורה כך ניתן יהיה לגבש את דו״ח הועדה הגיאוגרפית ללא התנגדות רצינית ומשמעותית״.

על כך הוסיף ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי: ״לא יעלה על הדעת שיתקיימו דיונים בסוגיות הרות גורל חודשיים בלבד לאחר סיום מערכת הבחירות המקומיות בה התחלפו כל ראשי הרשויות הרלבנטיים מבלי שינתן מרווח הזמן ללמידה, לבניית שיתופי פעולה אזוריים ועיצוב מדיניות חדשה. כמו כן, אנחנו חודשיים לפני מערכת בחירות ארצית שתשנה בהכרח דפוסי חשיבה ומדיניות. קיום דיונים מהותיים בעלי השפעה על מאות אלפי תושבים בעת הזאת היא לא אחראית ויוצרת תחושת "מחטף". מטעם זה על הועדה הגיאוגרפית לגלות אחריות ציבורית, לאפשר לרשויות לתאם צעדים, ולהימנע מדיונים במהלך חודשי הבחירות"

בפנייתם לשר הפנים וליועץ המשפטי לממשלה מציינים גני גונן וכוכבי כי הדחיה תאפשר לראשי הרשויות החדשים ללמוד את הנושאים ולמצות את האפשרויות להגיע להסכמה בין הרשויות המקומיות.

מצורף מכתבם של ראש מ.א. דרום השרון וראש עיריית הוד השרון לשר הפנים וליועץ המשפטי לממשלה.