חמישי, 16 אוגוסט 2018 12:47

סיכום ישיבה עם מתכנן מחוז מתאריך 14.8.18

ביום ג׳ 14/08/18 נערכה פגישה של ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, יחד  סגן ראש המועצה צפי פלד ומהנדסת הועדה נילי יוגב עם מתכנן מחוז מרכז, מר גיא קפלן וראש צוות התכנון  בוועדה המחוזית, מר מוחמד נטור.

במסגרת הפגישה עלו הנושאים הבאים:

 1. תכנית תמ"ל 1088 - צופית כפר סבא צפון.

  הוצגנו את עמדת המועצה המתנגדת לתכנון בקרקעות המועצה. ולתוכנית עצמה יחד עם זאת ככל שהתכנית תמשיך ותקודם על ידי הותמ"ל יש למנוע בכל מחיר כל בינוי עירוני ממערב לציר המוביל.
  מתכנן המחוז סיכם כי יבחן את התכנית המוצעת ואת מיקום המסדרון האקולוגי ואת עמדת המועצה לצורך גיבוש עמדתו.

 2. כביש "541" מבית ברל לכיוון כביש 4 (חוצה קרקעות חקלאיות של גן חיים ושדה ורבורג).

  הוצגה התנגדות נחרצת לקיום כביש זה הפוגע קשות בישובים אלה ובאדמות חקלאיות. במקביל ציינו את תמיכת המועצה וקידום סלילת כביש 551 מצומת אייל למחלף הדרים שזהו הכביש הנכון והנדרש באזור.

  אין מקום לשני כבישי רוחב במרחק כל כך קטן והחלופה של כביש 551 מנקזת את כל היישובים הצפוניים לכפ"ס ושל המועצה מבלי שיכנסו למרחב כפר סבא.

  מתכנן המחוז תומך לחלוטין בעמדה זו ואף שכר בימים אלו יועץ תנועה לגיבוש חוות דעת בהתאם.

 3. תמ"ל מגשימים יהוד

  הוצגה עמדת המועצה המתנגדת לתכנית שמבטלת לחלוטין שטחים חקלאיים ערכיים ומעובדים. כמו כן הודגשה העובדה שמתוך 900 דונם של מושב מגשימים התכנית המוצעת מייעדת רק כ 130 דונם למגורים. התכנית פוגעת קשות בישוב ובסיווגו כחקלאי.


נמשיך במאבקים החשובים לשמירת איכות התושבים שלנו ושל האזור בכלל "שטח ירוק אינו שטח הפקר".