שלישי, 14 אוגוסט 2018 11:41

תכנית המתאר הכוללנית דרום השרון מתקרבת לקו הגמר

ביום ד׳ (08/08/2018)  התקיים דיון במסגרת ועדת ההיגוי בועדה המחוזית מרכז בנושא תכנית המתאר החדשה, בהשתתפו ראש המועצה, מהנדסת הועדה וצוות התכנון, נציגי משרדי הממשלה וגופים בעלי עניין ובהם קק"ל, רשות הטבע והגנים, בריאות, הגנת הסביבה, חקלאות, נציגת האדריכלים בועדה המחוזית ונציגי לשכת התכנון המחוזית ובראשם יו"ר הועדה המחוזי.

תכנית המתאר הכוללנית נותנת כלים לממש את חזון המועצה ובהם: שמירה על עצמאות כלכלית ואיתנות חברתית, שמירה על הזהות הכפרית , יצירת הזדמנויות להתחדשות ופיתוח כפרי ויצירת יחסי גומלין עם הרשויות הגובלות.

בדיון הוצגו עיקרי התכנית, התאמתה לתכניות המתאר הארציות והמחוזיות, התייחסות התכנית לשמירה על השטחים החקלאיים הפתוחים, קביעת גבולות הפיתוח ביישובים, תוספת היחידה השלישית בנחלות והיחידה השניה במשקי העזר וחלקות בעלי המקצוע, ותוספת השימושים לתיירות כפרית.

קידום התכנית ואישורה על ידי הועדה המחוזית יהווה סימן דרך משמעותי במעמד המועצה ויחזק את הכלים העומדים לרשותנו לשמירה על המרחב הכפרי כנגד האיומים והפיתוח העירוני מסביב.

לפרטים נוספים אודות תכנית המתאר הכוללנית בדרום השרון

 

Media

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר