חמישי, 21 יוני 2018 12:21

פרסום תכנית 'מתחם תע"ש השרון' באתר הועדה לתכנון ובניה

הרינו לעדכן כי ניתן לעיין במסמכי מש/1 המאושרים (תכנית ל'מתחם תע"ש השרון')  באתר הועדה בקישור הבא