חמישי, 31 מאי 2018 16:09

מתנגדים לתכנית כפר סירקין דרום - דיווח מישיבת הועדה המחוזית לתכנון ובניה

ביום ד׳ ה- 30.5.2018 נערכה בועדה המחוזית מרכז ישיבה בנושא תכנית סירקין דרום.

מטרת הישיבה היתה הצגת פרויקט סירקין דרום על ידי החברה המתכננת לצוות המקצועי  בלשכת התכנון המחוזית (פרה רולינג).

כזכור, ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, קבעה בעת הדיון על הארכת תוקף חוק הותמ"ל  כי התכנית של סירקין דרום תועבר להליך תכנון בועדה המחוזית ולא תקודם במסגרת ותמ"ל.

משמעות החלטה זו היא קידום התכנית על פי לוחות זמנים ונוהלים המקובלים בועדה המחוזית.

כיום נמצאת התכנית כבר  בשלבי גיבוש על ידי צוות תכנון מטעם רשות מקרקעי ישראל ומשרד אדריכלים יאיר אביגדור.

בישיבה הציגו נציגי משרד האדריכלים  את העבודה שנערכה עד כה שמייעדת את השטח לשימושים הבאים:

 • מגורים ומבני ציבור בהיקף של 4000 יח"ד מתוכן כ- 500 יח"ד לדיור מוגן.
 • שטחי ציבור, ושטחים פתוחים.
 • כביש גישה המחבר בין מחנה סירקין לכביש 471
 • הבינוי נע בין גובה של 5 קומות בחלק הצפוני במרחק של בין 30 ל- 50 מ' מבתי כפר סירקין, לגובה של 24 קומות בחלק הדרומי לכיוון כביש 471.

ראש המועצה ומהנדסת הועדה שנכחו בדיון הציגו את עמדת המועצה, כפי שבאה לידי ביטוי גם בדיונים קודמים בתכנית בהיותה במסגרת הותמ"ל, לפיה:

 1. המועצה האזורית מתנגדת לתכנית.

 2. מאחר וקיימת היום בעיה תחבורתית במרחב, עם תוספת יחידות הדיור המתוכננות על שטחי מחנה סירקין יתווספו למרחב עוד לפחות 12 אלף יח"ד חדשות. בתכנית לא מוצגת ולא נמצא כל פתרון תחבורתי לתוספת יחידות אלו.
  אי אפשר להוסיף עומסים של 4000 יח"ד נוספות על בעיה קיימת שעתידה אף להחמיר ללא מתן מענה תחבורתי הכרחי.

 3. תכנון מחנה סירקין - התחדשות עמישב וסירקין דרום הן תכניות שעתידות להוסיף כ 16 -20 יח"ד למרחב, משמע כ 60-80 אלף תושבים.
  מבחינת מספר יחידות הדיור  זו כמו עיר בסדר גודל בינוני שאם תקום, תהיה צמודה לפתח תקווה שעדיין נאבקת בקשיים של תכנון מרכז העיר.
  לדעת המועצה, לא נכון, ולא ראוי לתכנן את כל היקף הבניה הזו במקביל ולכן יש להקפיא את הדיון בתכנית למספר שנים.

 4. משמעות התכנון של סירקין דרום בכלל, והחיץ המוצע ברוחב של 35-50 מ' בלבד, היא  חיסול היישוב כפר סירקין כיישוב חקלאי
  הדבר נוגד את עקרונות תמ"א 35 אשר קבעה כי יש לשמור על מורשת ההתיישבות וכי יש לשמור על חיץ בין המרחב הכפרי חקלאי לבין המרקם העירוני.  חיץ שהינו בעל ערך בהיבט החקלאי ראוי שיהיה לפחות 70 עד 100 מ'.

 5. לפי הצגת התכנון עולה כי המוטיבציה לתכנון השכונה נבעה מהצורך האקוטי בכביש נוסף שיחבר בין מחנה סירקים לכביש 471.
  המועצה האזורית מודעת לצורך בתשתיות שישרתו את המטרופולין ואת הציפוף המתוכנן במרכזי הערים ואף תרמה לאורך השנים שטחים רבים לתשתיות הארציות לצורך, כבישים, מסילות וקווי תשתית תת קרקעיים ועל קרקעיים תוך שיתוף פעולה מלא. 
  ככל שיש צורך בכביש ניתן להגיע להסכמות ולתכנון ראוי ואין כל סיבה לצרף לכביש עוד 900 דונם של שטחים חקלאיים מעובדים שמהווים ריאה ירוקה גם לתושבי פתח תקוה עצמם.
   
  לעמדת המועצה האזורית הצטרפה גם עיריית פתח תקווה אשר הביעה את התנגדותה לתכנית .
   
  הצוות המקצועי בלשכת התכנון המחוזית שמע את עמדות הצדדים ויגבש את עמדתו בנושא.