שני, 23 אפריל 2018 11:50

מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה החליטה לאשר את תכנית המתאר הכוללנית לדרום השרון ולהעבירה לועדה המחוזית

מליאת הועדה המקומית דרום השרון החליטה בישיבה ביום א, 22/04/2018, לאשר את תכנית המתאר הכוללנית לדרום השרון ולהעבירה לאישור הועדה המחוזית.

המועצה האזורית דרום השרון הכינה לפני כ- 15  שנה תכנית אב מקיפה שבחנה את נתוני הרשות והסביבה וגיבשה את חזונה לשנים הבאות. מאז ועד היום,  פני התכנון במדינה השתנו ללא היכר, לחצי הפיתוח וערכי הקרקעות באזורנו עלו, הצורך בקרקע לתשתיות לאומיות גבר, הפעילות החקלאית שינתה פניה, והצורך בשטחים לפנאי ונופש גבר במקביל.

על מנת להעניק למועצה את הכלים הדרושים להתמודדות עם השינויים המהירים ועל מנת להתמודד מול לחצים הולכים וגוברים של הרשויות העירוניות הגובלות לשינוי גבולות ולשינוי האופי הכפרי חקלאי של שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים נרחבים, גובר הצורך בהכנת תכנית מתאר חדשה אשר תעגן את חזון המועצה במסמכים שיאושרו על ידי מוסדות התכנון המחוזיים והארציים, ותיתן בידנו כלים להתמודד עם השינויים העתידיים.

תכנית המתאר הכוללנית , שנכתבה ע״י משרד אדריכלים ומתכנני ערים חגי דביר - גידו סגל, מתבססת על חזון המועצה ובאה להגשים מספר מטרות עיקריות:

 1. שילוב חיי המועצה במרחב הכפרי וחיזוק החוסן החברתי והקהילתי של תושבי המועצה ויישוביה.
 2. שמירה על  זהות כפרית חקלאית, המשמרת את ערכי ההתיישבות והעבודה.
 3. שמירה ופיתוח של מקורות תעסוקה בדגש על החקלאות, התיירות הכפרית והשירותים.
 4. טיפוח המועצה האזורית כמרחב כפרי וחקלאי ייחודי בין ישובים עירוניים וכמרחב לניהול מערכת המים בנחלים, במרכזו אגן היקוות של נחל הירקון.
 5. התחדשות מתמדת ופיתוח מבוקר של יישובי המועצה, פיתוח מקורות תעסוקה חקלאיים ולא חקלאיים ידידותיים לסביבה ולטובת תושביה.
 6. יצירת יחסי גומלין טובים ושיתוף פעולה עם שכנותיה.

לפירוט עקרונות התכנית

מליאת מ.א. דרום השרוןהתכנית גובשה בשיתוף התושבים, בין השאר, בקיום פורומים רבים בהם הוצגה ונדונה התכנית, קיום  מפגשים פרטניים רבים עם נציגי הוועדים המקומיים, ועדי האגודות החקלאיות ונציגי המליאה של כל יישוב ויישוב עם ראש המועצה ומפגשים של צוות התכנון לגיבוש כרטיסי היישובים.

לפירוט מפגשי התושבים

התוכנית נבנתה בשיתוף הגופים הירוקים, רשות מקרקעי ישראל, רשות הטבע והגנים הלאומיים, מינהל התכנון ובפיקוח של מליאת הועדה המקומית לאורך כל תהליך התכנון. מתווה התכנון, מסמכי התכנית ועיקרי ההוראות הוצגו למליאת הועדה המקומית במספר דיונים בתאריכים: 2.12.2015, 8.12.2016, 30.11.2017 וכן בדיון היום 22.4.2018.

בישיבתה מיום 22/4/2018 החליטה מליאת הועדה לאשר את תכנית המתאר הכוללנית ולהעבירה לועדה המחוזית בתנאים הבאים:

 1. סיכום ההסכמות עם כל יישוב בנפרד לגבי כרטיס זכויות הבניה ביישוב.
 2. יישוב אשר אינו מעוניין כי התכנית תגדיר עבורו את תוספת זכויות הבניה או חלקן יודיע לוועדה המקומית בכתב ובהתאם לזאת יוגדר כרטיס היישוב תוך שמירה על זכויות הבנייה הקיימות.
 3. היטל השבחה מתוקף תכנית המתאר הכוללנית ייקבע על פי הוראות החוק ויחול רק בעת מימוש הזכות או מכר, כפי שנוהגת הועדה המקומית לגבי תכנית בריכות השחיה (שד/1000/ב) ותכנית הפל"ח (שד/1000/א/1).
 4. הועדה המקומית תפנה לוועדה המחוזית בבקשה לבחון מחדש את המרחקים הקבועים בתממ/7/3 לשימושי פל"ח לאור תוספת היחידה השלישית בנחלה והצורך בצמצום מרחקי הבניה בין השימושים השונים.
 5. התכנית כוללת את תוספת היחידה השלישית בנחלות החקלאיות ואת תוספת היחידה הנוספת במשקי העזר ואת זכויות הבניה הנדרשות לשם מימושן, וזאת בהתאם להחלטות המועצה הארצית והוולנת"ע.
 6. דיון בוועדה המחוזית להפקדת התכנית יקויים רק לאחר הסכמת היישובים לכרטיסי היישוב.

 למצגת התכנית הכוללנית למועצה אזורית דרום השרון

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר