שני, 26 פברואר 2018 19:31

תכנית מתאר כוללנית דרום השרון - מפגש רשויות גובלות

תכנית המתאר הכוללנית לדרום השרון נמצאת בשלב גיבוש המסמכים הסופיים ולקראת העברתה לוועדה המחוזית .

כידוע, המועצה האזורית דרום השרון גובלת עם 22 רשויות גובלות, אשר חלקן נמצאות בשלב תכנון של תכנית כוללנית וחלקן עדיין לא, אבל לכולן יש עניין בתכנון האזורי בכלל ובתכנון גבולותיהן בפרט.

ביום חמישי, 22.2.2018, נערך מפגש ראשון מסוגו אליו הוזמנו כל מהנדסי הועדות והיישובים הגובלים במועצה האזורית. למפגש הגיעו 20 נציגים מ 13 רשויות גובלות.

חלק מחזון המועצה האזורית הינו "יצירת יחסי גומלין טובים ושיתוף פעולה עם שכנותיה". נושא זה גם הוטמע כאחת ממטרות התכנית: "טיפוח והרחבת שיתופי הפעולה עם הרשויות השכנות".

מטרת המפגש היתה הצגת התכנית והצפת סוגיות תכנוניות שיש לתת עליהן את הדעת.

לאחר ברכת ראש המועצה והצגת התכנית על ידי צוות התכנון , האדריכלים חגי דביר וגידו סגל, ואדריכלית הועדה המקומית התקיים דיון פתוח בו עלו הדברים הבאים:

  • כל המשתתפים הודו לוועדה המקומית על קיום המפגש, על השקיפות בה הצגנו את התכנון ועל שיתופם באופן מקצועי בשלב זה של התכנון.
  • המשתתפים ראו בתכנון המוצע של דרום השרון בכלל ובשמירה על השטחים החקלאיים הפתוחים ערך עליון וציינו כי שטחי דרום השרון הם ה"גינה" והמרחב הפתוח של האזור כולו ולכן הם רואים זאת כחובתם לתמוך בתכנון המוצע על מנת להלחם במגמות הפיתוח שמקדמת המדינה בתכניות הותמ"ל.
  • המשתתפים ביקשו כי בנספחי בתכנית יודגשו עתודות הפיתוח בערים הגובלות על מנת להדגיש את חשיבות השמירה על השטחים החקלאיים הפתוחים.
  • המשתתפים הביעו דאגה מהעומסים ההולכים וגדלים של התנועה במרחב, והעדר תחבורה ציבורית, וביקשו כי נפנה כגוף אחד לוועדה המחוזית, אשר באחריותה לנהל את מדיניות התכנון האזורית, על מנת לקיים דיון ברוח הדיון שהתקיים בוועדה המקומית בסוגיית הצפיפות והתכניות העתידיות במרחב.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר