רביעי, 01 נובמבר 2017 18:22

תכנית המתאר הכוללנית - כנס הצגה לציבור

תכנית המתאר הכוללנית - כנס הצגה לציבור תכנית המתאר הכוללנית - כנס הצגה לציבור

ביום ד׳ התקיים באולם הכנסים של המועצה כנס הצגה לציבור של תכנית המתאר הכוללנית של דרום השרון.

תכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. לאחר אישור התכנית במוסדות התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית  לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ליישובי המועצה, התואמות את תכנית המתאר.

מטרת העל של התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, גיוון הבסיס הכלכלי של היישובים בדגש על יזמות ותיירות כפרית, עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים, שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.

שיתוף הציבור הינו חלק בלתי נפרד מתהליך הכנת תכנית המתאר, מתוך הכרה בכך שהתושבים ובעלי העניין אוחזים בידע תכנוני בעל ערך רב שיש להביאו בחשבון בעת התכנון.

המועצה האזורית דרום השרון החלה בהכנת תכנית מתאר כוללנית לתחום התכנון של המועצה האזורית  שתהווה את הבסיס לעצמאות תכנונית של הועדה המקומית דרום השרון לאחר הסמכתה על פי תיקון 101 לחוק התו"ב. בחודש אוקטובר 2015.

בכנס שנערך ביום ד׳ הוצגו תוצרי התהליך בפני תושבי המועצה שבאו לכנס.

ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו הציג את עיקרי התכנית, משמעותה, חשיבותה והסביר על ההליכים לאישורה הסטטוטורי והמשמעות שיש לאישור זה על הליכי התכנון בדרום השרון לכל רמות התכנון.

מצגת נאומו של ראש המועצה מצורפת בתחתית מאמר זה.

לאחריו, הציגה מהנדסת הועדה המקומית לתכנון ובניה, נילי יוגב, את העקרונות התכנוניים בבסיס התכנית.

אדר' חגי דביר ואדר' גידו סגל החברים ועדת ההיגוי והאמונים על כתיבת התכנית הסבירו על מתווה התכנית ולבסוף ניתן לקהל המשתתפים אפשרות לשאול את ראש המועצה ושאר הדוברים שאלות.

מצ״ב מצגות מן הכנס והפוסט מדף הפייסבוק של המועצה מהאירוע.

קטעי וידאו של ראש המועצה ואדריכלית הועדה יהיו זמינים באתר בשבוע הקרוב.

 

 

Media

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר