ראשון, 16 יולי 2017 12:08

מצטיינים בשירות שקופים במידע

בדוח השנתי של אגף בקרת ועדות מקומיות על פעילותו לשנת  2016 מוקמה הועדה לתכנון ובניה בדרום השרון כאחת הועדות המובילות בארץ בקטגוריות של מידע זמין ושירות.

אגף בקרת ועדות מקומיות הוקם בהתאם להוראת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה כלל כ 100- נושאים חדשים שהוועדות המקומיות נדרשו להטמיע בעבודתן. האגוף פועל על מנת לסייע לוועדות המקומיות באמצעות גיבוש תמונת מצב עדכנית לגבי תפקודן, זיהוי חוזקותיהן, מיפוי ליקויים ומעקב אחר תיקונם.

בדוח השנתי הראשון מדד האגף לראשונה באופן  שיטתי את כלל הוועדות המקומיות בישראל, בנושאים נבחרים.

הועדה לתכנון ובניה בדרום השרון נכללה במסגרת  9 הועדות המובילות בדירוג בכל הארץ שקיבלו ציון גבוהה ביותר במדדים של: קיום אתר אינטרנט: קיום GIS באתר, פרסום סדרי יום, פרוטוקולים והחלטות, מידע זמין באתר האינטרנט : פרטי אנשי קשר, כתובות וטלפונים, איתור תיקי בניין, מידע והודעות עדכניות.

רצ״ב קישור לדו״ח

ופוסט של ראש המועצה בנושא

 

Media