שלישי, 22 נובמבר 2016 16:31

ועדת היגוי מס' 2 לתכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון – חזון ומטרות

ביום 03/1/2016 התקיימה ועדת היגוי מס' 2 לתכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון.

מטרת הדיון היתה: הצגת מתווה העבודה ואישור מטרות התכנית.

במסגרת הדיון הוצגו החומרים  לחברי ועדת ההיגוי אשר ברכו על העבודה ואישרו את המטרות והיעדים בכפוף לתוספות קלות אשר יעוגנו במסמכים לעניין חיזוק החקלאות במרחב המועצה האזורית המאופיינת בהיותה מועצה כפרית חקלאית במרכז הארץ.

מצ״ב המצגת שהוצגה בדיון וכן פרוטוקול הדיון.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר