שני, 29 אוגוסט 2016 15:20

הנחיות מרחביות בדרום השרון (עדכון 02/2017)

הנחיות מרחביות בדרום השרון הנחיות מרחביות בדרום השרון

כחלק מהרפורמה בחוק התכנון והבניה נדרשת כל ועדה לנסח הנחיות מרחביות לתחומה.

הנחיות אלה מאפשרות שמירה על שפה עיצובית כוללת ואחידה למרחב התכנון ולאזורים השונים בו. הן מבטיחות וודאות ושקיפות לתושבים, ליזמים ולעורכי בקשות להיתרים.

ההנחיות המרחביות אינן משנות או מחליפות תכניות מפורטות, אלא מוסיפות עליהן.

מליאת הועדה המקומית אישרה הנחיות מרחביות לתחום המועצה בישיבתה ביום 26 ביולי 2016.

הנחיות אלו עודכנו בישיבת מליאה שהתקיימה ביום 12.2.2017.

הנחיות אלה מרכזות את הנהוג במועצה עד היום ובמידת הצורך יעודכנו בהמשך.