חמישי, 09 יוני 2016 13:45

סיכום שלב א' של תכנית המתאר הכוללנית (ניתוח מצב קיים)

המועצה האזורית דרום השרון החליטה להכין תכנית מתאר כוללנית למועצה לכל תחומה על רקע התנאים והצרכים הבאים:

 1. הצורך בפיתוח חזון למועצה האזורית, חזון שיכלול שמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים ושמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.
 2. חוק התכנון והבניה על שינוייו ותיקוניו המאפשר התנהלות של הועדה המקומית כרשות תכנונית עצמאית בתנאי קיומה של תכנית מתאר למועצה האזורית. הדבר יבטח: פישוט, ייעול וקיצור הליכי תכנון ויצירת שקיפות גבוהה יותר של תהליכי תכנון.
 3. הצורך להתמודד מול מצב 'עסקים כרגיל' הפועל בדרך כלל כמנוע תכנון מרכזי במקום ככלי למימוש מדיניות תכנון.

להלן פרקי תכנית המתאר (טיוטה). ניתן להורידם כקבצי pdf:

 1. מבוא

 2. סיכום שלב א' של תכנית המתאר הכוללנית (ניתוח מצב קיים) - חברה

  חברה

  גודל האוכלוסייה בדרום השרון גדל בין השנים 2000 ל-2014 בקצב של 5% בשנה בממוצע והיא ממוקמת גבוה יחסית במדד זה בקרב הרשויות באזורה. תהליך זה לווה ביציאת יישובים מתוכה וכניסת אחרים תהליך ששמר על מגמת הגידול לאורך השנים.

  בסך הכל רמת הביקושים לדרום השרון גבוהה והמועצה כמעט והכפילה את עצמה במהלך תקופה זו. יש לציין שהגידול של המועצה ורשויות אחרות במחוז המרכז גבוה באופן יחסי אך מבחינה ובמבחינה נומינלית היא קלטה אוכלוסייה בסדרי גודל כמו ערים גדולות בסביבתה כגון: רעננה, הוד השרון, כפר סבא שרק פתח תקווה עברה אותם בסדרי הגודל.

  דרום השרון מהווה גם תחרות למועצות האזוריות סביבה כמו: לב השרון, חוף השרון ועמק חפר.

 3. סיכום שלב א' של תכנית המתאר הכוללנית (ניתוח מצב קיים) - כלכלה

  כלכלה

  המועצה האזורית דרום השרון מאגדת 7 קיבוצים, 20 מושבים וכפרים, 3 יישובים קהילתיים, מוסד אקדמי (בית ברל) וריכוזי אוכלוסייה קטנים, ערביים ואחרים.

  שטח המועצה, כ- 95 קמ"ר. השטח מהווה חלק ממרחב מטרופולין המרכז, כשהוא נושק למספר ריכוזים עירוניים, מהם גדולים וצפופים. יחסיה הכלכליים של אוכלוסייה זו עם סביבתה מורכבים למדי.

 4. סיכום שלב א' של תכנית המתאר הכוללנית (ניתוח מצב קיים) - תשתיות רטובות

  מים / תשתיות רטובות

  לכל ישוב במועצה אגודת מים, מערכת המים היישובית מנוהלת על ידי האגודה, ללא קיום קשר ישיר עם המועצה. מרבית הישובים מוזנים על ידי קידוחים פרטיים ללא חיבור לחברת מקורות. צורה ניהולית זו מאפשרת עצמאות רבה לישוב וכן הוזלת המים לתושבים, אולם לא קיים גורם המפקח על הנעשה, ובישובים רבים לא מותקנת מערכת גיבוי לשעת חירום.

  • תרשים 1 - מציג את מערכות המים הקיימות בישובים, הקווים הבהירים מייצגים את קווי המים בתוך תחום הישוב ואילו הקווים הקהים מייצגים את קווי המים האזוריים השייכים למקורות.
  • תרשים 2 – מציג את מפת הקידוחים, הקידוחים האדומים, בבעלות פרטית ואילו הקידוחים הכחולים בבעלות מקורות.
 5. סיכום שלב א' של תכנית המתאר הכוללנית (ניתוח מצב קיים) - השטחים הבנויים

  השטחים הבנויים

  פרק זה יעסוק בשטחים הבנויים בתחום המועצה.

  בחלק הראשון נאפיין את סוגי השטחים הבנויים ביישובי המועצה , קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים, את איזורי התעסוקה ואת המרכז האקדמי בית ברל. בחלק השלישי, נתאר את התכניות הארציות, המחוזיות והמקומיות החלות על על השטחים הבנויים בתחום המועצה

 6. סיכום שלב א' של תכנית המתאר הכוללנית (ניתוח מצב קיים) - נוף / שטחים פתוחים

  השטחים הפתוחים

  המועצה האזורית דרום השרון חולשת על פני כ-95 אלף דונם. שטחי המועצה משתייכים ברובם לחטיבות הנוף של השרון (הצפוני והדרומי) וגובלים בהרי שומרון ממזרח ובערי גוש דן ורכסי הכורכר ממערב.

  מיקומו של השרון, בין מורדות הרי שומרון לרכסי הכורכר, הביאו לכך שבמישורי הסחף שלו (הידועים גם בשם המרזבות) הצטברה אדמת סחף איכותית לחקלאות.

  בשל כך, המורשת החקלאית באזור השרון עשירה וגם כיום לחקלאות מרכיב מפתח בשטחים הפתוחים במועצה. בשטחי המועצה חוצים ארבעה נחלים מרכזיים : ירקון, איילון (המתנקז לירקון), פולג ואלכסנדר. המשמעותי מביניהם בשטחי המועצה הוא נחל הירקון אשר משמש גם כעוגן מטרופוליני לתושבי גוש דן.

 7. סיכום שלב א' של תכנית המתאר הכוללנית (ניתוח מצב קיים) - תחבורה

  תחבורה

  ישובי המועצה האזורית דרום השרון פזורים בתוך המרחב העירוני והכפרי של השרון.

  הישובים מרוכזים בארבעה מקבצים שאין ביניהם רצף קרקעי. מקבצים אלו גם הם מפוצלים ע"י כבישים ארציים, מסילות רכבת, נחלים ותשתיות ארציות אחרות. הנגישות למוקדי תעסוקה שעיקרם במטרופולין ת"א כיום ברובה נסמכת על רכב פרטי, התחבורה הציבורית אינה מספקת בלשון המעטה והנגישות בין הישובים מורכבת.

  רמת המינוע של התושבים במועצה גבוהה יחסית הן לממוצע הארצי והן למטרופולין ת"א

 8. סיכום שלב א' של תכנית המתאר הכוללנית (ניתוח מצב קיים) - תיירות

  תיירות

  המועצה האזורית דרום השרון הוקמה בי"ג ניסן תש"ם, 30 במרץ 1980, בעקבות איחוד שלוש מועצות אזוריות שפעלו במרחב: "הירקון", "מפעלות אפק", "השרון התיכון".

  שמה של המועצה נגזר ממיקומה הגיאוגרפי באזור השרון הדרומי.

  סמלה עוצב תוך שילוב שלושת היסודות של המועצות המרכיבות את המועצה האזורית: ירקון - נחל הירקון, מפעלות אפק - מבצר אנטיפטרוס והשרון התיכון - עץ פרי הדר.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר