שני, 18 אפריל 2016 10:46

תכנית מתאר כוללנית לדרום השרון - ועדת היגוי לסיכום השלב הראשון

ביום 7/4/2016 ערכנו ועדת היגוי לסיכום השלב הראשון בהכנת תכנית המתאר הכוללנית של המועצה – ניתוח המצב הקיים.ֿ

הניתוח התבסס על ניתוח גיאוגרפי של השטח, מפגש שיתוף ציבור שהציף את הסוגיות העיקריות איתן מתמודדת המועצה ומפגשים עם נציגי היישובים והוועדים המקומיים.

השתתפו נציגים של משרדי ממשלה: חקלאות, פנים ותחבורה, וגופים ממסדיים: רשות הטבע והגנים, רשות נחל ירקון, רשות ניקוז וכו'.

ראש המועצה הציג את חזון המועצה ואנשי התכנון הציגו את ניתוח השטח מבחינת שטחים בנויים, שטחים פתוחים, ניתוח חברתי וכלכלי וניתוח תיירות.

תכנית מתאר כוללנית לדרום השרון

משתתפי ועדת ההיגוי הביעו את הערכתם הרבה להליך התכנון ולעבודה המקצועית והביעו את עמדתם בנושאים שהוצגו.

תזכורת:

  • בחודש אוקטובר ערכנו את כנס השקת תכנית המתאר הכוללנית למועצה, בה הוצגו חזון המועצה, מטרות התכנון וכן עקרונות ושלבי התכנון.ֿ
  • במהלך נובמבר האחרון נערכו שני סיורי שטח עם צוות התכנון ברחבי המועצה, לצורך היכרות עם הסוגיות איתן מתמודדת המועצה: יחסי הגומלין בין המרקם העירוני למרקם הכפרי, גבולות המועצה, תשתיות לאומיות בתחומי המועצה, ומגוון הישובים במועצה: קיבוץ, מושב וישוב קהילתי.
  • בחודש ינואר נערכו סדנאות עבודה עם נציגי הישובים לתיאום ציפיות ולאיסוף נתונים ומידע מקומי.
  • במהלך פברואר נפגשו ראש המועצה וצוות התכנון עם כל הועדים המקומיים, ועדי האגודות ונציגי המליאה של כל היישובים.

תכנית מתאר כוללנית לדרום השרון

דרום השרון - שומרים על הירוק של כולנו

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר