שני, 28 מרס 2016 09:03

הגשת בקשות להיתרי בניה על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

החל מיום ראשון, 3.4.2016, יכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

ממועד זה ואילך תוגשנה בקשות להיתרי בניה באמצעות המערכת המקוונת רישוי זמין בלבד.

יובהר כי ממועד זה ואילך לא ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה שלא דרך האתר.

אתר שער המידע לרישוי ולבניה של משרד הפנים: http://bonim.pnim.gov.il

 • פתיחת בקשה כרוכה בתשלום בסך: 187 ₪, אותו ניתן לבצע באמצעות מחלקת הגביה של המועצה.

בעת התשלום נא לציין הפרטים הבאים:

 1. מהות התשלום: פתיחת בקשה למידע להיתר.
 2. ציון פרטי הנכס: גוש וחלקה.

קבלת קהל בגבייה

 • יום א׳ : 08:30-12:30
 • יום ב׳ : 12:30-16:00
 • יום ג׳ : 12:30-18:00
 • יום ד׳ : 08:30-12:30
 • יום ה׳ : 08:30-12:30

מיקום: בית המועצה האזורית, קריית המועצה, נווה ירק

מענה במחלקת הגביה

ניתן ליצור קשר עם מחלקת הגביה בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

הרינו להשב את תשומת ליבכם לנקודות הבאות:

 • תנאי מקדים הכרחי לצורך פתיחת הבקשה במערכת המקוונת הוא צירוף אישור סרוק של מחלקת הגביה בדבר הסדרת התשלום. קובץ זה יצורף במקום המתאים בטופס המקוון.
 • הגישה למערכת המקוונת של רישוי זמין אפשרית לבעלי הרשאה בלבד (אדריכלים, מהנדסי בניין וכדומה) באמצעות כרטיס חכם. הסבר על רכישת כרטיס חכם ניתן למצוא באתר שער המידע.
 • הועדה המקומית לתכנון ולבניה תנפיק לכל מבקש מידע תכנוני להיתר שיכלול התייחסות מפורטת המותאמת למהות הבקשה.
 • מידע זה יימסר למבקש לא יאוחר מ-30 ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה המקוונת, יהווה בסיס להגשת הבקשה להיתר. תוקפו של מידע זה שנה מיום מסירתו למבקש.

נבהיר  בשנית כי החל מ- 03/04/16  לא ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה שלא דרך האתר אתר שער המידע לרישוי.

ההליך החדש הינו על פי חוק התכנון והבניה.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע.

צוות הועדה המקומית לתכנון ולבניה

הועדה לתכנון ובניה דרום השרון - שעות פעילות

טלפון (מזכירת הרישוי) : 03-9000565

פקס: 03-9000569

אתר הועדה: http://vaada.dsharon.muni.il

האתר ההנדסי: http://drs.bartech-net.co.il/

זמני קבלת קהל בועדה לתכנון ובניה (החל מ- 1/2/19)

 • יום ב' בשעות 13:00-16:00
 • יום ד' בשעות 8:30-13:00
 • יום ג' בשעות 16:00-18:00 בתיאום מראש בלבד!

(אין מענה טלפוני בזמני קבלת קהל)

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר