שלישי, 19 ינואר 2016 11:17

סדנת עבודה ראשונה עם נציגי הישובים במסגרת תכנית המתאר

שיתוף ציבור הינו חלק בלתי נפרד מתהליך הכנת תכנית המתאר, מתוך הכרה בכך שהתושבים ובעלי העניין אוחזים בידע תכנוני בעל ערך רב שיש להביאו בחשבון בעת התכנון. השלב הראשון בגיבוש תכנית המתאר בו אנו מצויים כיום הינו לצורך איסוף נתונים על המצב הקיים ותיאום עמדות.

ביום א׳, 17/01/2016,   נערכה סדנת עבודה עם נציגי הישובים לצורך איסוף הנתונים למצב הקיים. במהלך המפגש הוגדרו סוגיות מרכזיות הדורשות התייחסות, נערך תיאום ציפיות לגבי התכנון והאפשרויות להשתתף ולהשפיע וכן נאסף מידע מקומי רב. נוצר אמון ורבים נרתמו לתהליך. באמצעות ניתוח חוזקות, חולשות, איומים והזדמנויות (SWOT) שהועלו אמש, צוות התכנון יערוך מיפוי של נתוני המועצה, אלו יהוו בסיס לבניית (החזון) והפרוגרמה התכנונית.

 כזכור, בחודש אוקטובר ערכנו את כנס השקת תכנית המתאר הכוללנית למועצה, בה הוצגו חזון המועצה, מטרות התכנון וכן עקרונות ושלבי התכנון.

במהלך נובמבר האחרון נערכו שני סיורי שטח עם צוות התכנון ברחבי המועצה, לצורך היכרות עם הסוגיות איתן מתמודדת המועצה: יחסי הגומלין בין המרקם העירוני למרקם הכפרי, גבולות המועצה, תשתיות לאומיות בתחומי המועצה, ומגוון הישובים במועצה: קיבוץ, מושב וישוב קהילתי.

לדיווח על המפגש בדף הפייסבוק של ראש המועצה

לקטעי וידאו המסבירים מהי תכנית מתאר כוללית ומה משמעותה במגזר הכפרי:

חגי דביר על תכנון במגזר החקלאי כחלק מתכניות מתאר עתידיות

חגי דביר על תכנון במגזר החקלאי

תכנון במגזר הכפרי הוא עולם בפני עצמו ואינו דומה כלל ועיקר למגזר העירוני. על הייחודיות והשינויים בתחום נדבר עם חגי דביר, אדריכל ומתכנן ערים מבין עניין. הוא יגלה לנו: לאן הולך עולם התכנון במגזר החקלאי?

חגי דביר על תכנית מתאר כוללנית

חגי דביר על תכנית מתאר

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה שהתקבל לאחרונה מחולל שינויים מהותיים בתחום. אחד מן השינויים המרכזיים הוא יצירת מושג חדש - "תכנית מתאר כוללנית". בנושא הזה מעשיר אותנו חגי דביר, אדריכל ומתכנן ערים, מראשוני המיישמים של התיקון לחוק. אז מהי תכנית מתאר כוללנית? ואיך זה הולך להשפיע על החיים בעיר שלנו? כל זאת בריאיון המלא!

דרום השרון - שומרים על הירוק של כולנו!

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר