חמישי, 15 אוקטובר 2015 16:09

תכנית מתאר כוללנית לדרום השרון - חזון המועצה

מצגת הרצאתו של ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, במפגש הראשון להצגת עקרונות התכנון לתכנית המתאר לדרום השרון להתייחסות הציבור,  שהתקייים באולם הכנסים של המועצהן ביום ג׳ 13/10/2015.

הרצאתו, כמו הרצאתם של מנהדסת הוועדה והאדריכל הממונה, הוקלטה וצולמה ותעלה בזמן הקרוב לאתר.