היום קיימה ח״כ יעל כהן פארן Yael Cohen Paran מהשדולה הירוקה דיון מיוחד בכנסת על הרפורמה במשק החשמל והחלטת ממשלת ישראל להקמת תחנות כח חשמליות מונעות בגז. לדיון הוזמנו נציגי הרשויות מכל הארץ שבתחומן מתוכננות תחנות כח, יו״ר רשות החשמל ומשרדי הממשלה. אני הוא ראש הרשות היחיד שהגיע לדיון חשוב זה, ואנו גם הרשות היחידה אשר בתחומה יוזמים הקמת תחנות כח ב-3 אתרים.

 

Media

נלחמים על הבית