פעולות

מטרות הפעולה: החניך יבחן האם הוא אדיש אל מול האלימות השרויה סביבנו. החניך יבין שהאלימות וההסתה שהיו לפני רצח רה"מ יצחק רבין ז"ל עדיין קיימות ואקטואליות במיוחד היום. החניך יבין שהאדישות יוצרת הסכמה שבשתיקה למקרים אלה. החניך יבין שהאלימות מאיימת על קיומה של החברה הדמוקרטית בישראל
מטרות הפעולה: החניך יכיר את ההסתה שקדמה לרצח ואת השלכותיה על החברה הישראלית החניך ידון בכוחן של מילים והשפעתן על החברה הרחוקה והקרובה ועל חייהם שלהם.
2 פעולות לשכבה הצעירה- אחת לכיתות ד'-ו' ואחת לכיתות ז'-ט', בנושא יום הזיכרון ליצחק רבין.
פעולות שהוציא מרכז יצחק רבין.  
רקע על יצחק רבין לפי סדר כרונולוגי. מתאים ליצירת חדר נושא.  

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר