פעולות

מטרות הפעולה: - להבין מהם מרכיבי זהות אישית - לברר כיצד ניתן היה לשמור על זהות אישית ועל צלם אנוש באושוויץ. - לברר באיזו מידה "אנו שלא היינו שם" יכולים להבין את המציאות שהיתה במחנות הריכוז.
מטרת הפעולה: המשתתף יבטא רגשות ומחשבות העולים בעקבות שירים וקטעים.
מטרות הפעולה: · יצירת רקע ומידע על השואה, יישור קו אצל החניכים. · יצירת דילמות מוסריות אצל החניך. · פיתוח שיח על הקושי בלקבל החלטה בזמן השואה.
מטרות הפעולה: · יצירת רקע ומידע על השואה, יישור קו אצל החניכים. · המחשה לחניך מה היתה מציאות בה חיו הילדים בשואה, על מנת שישווה עם אורח חייו כיום ויבין את הפער. · פיתוח שיח על הקשיים והדילמות בזמן השואה.
מטרות הפעולה: · לעמוד על היכולת המיוחדת של בני-הנוער בגטאות לחוש ולהבין את העומד להתרחש, בהשוואה למבוגרים ולבעלי המשפחות. · להכיר כמה מהאפשרויות והדילמות שעמדו בפני בני-נוער יהודים בגטאות בתקופת השואה - להבין את תעצומות הנפש ששאבו בני-הנוער היהודי מן "היחד", מקשרי הרעות ומתחושת השייכות שנתנה להם תנועת הנוער אליה השתייכו, שעה שהסביבה.
מטרות הפעולה: 1. לבחון את הקשר בין השואה להקמת מדינת ישראל. 2. להיחשף ללקחים שונים שהפיקה החברה הישראלית מהשואה. 3. לבחור בלקחים ובערכים שאנו מפיקים מן השואה.
מטרות הפעולה: - להבין את האמצעים בהם נקטו הנאצים כדי לטשטש את הייחודיות של כל אחד ואחד. - להמחיש כי הקשר הפנימי והזיכרון מאפשרים לנו להחיות בתורנו דברים אשר פיזית אינם עמנו.
מטרות הפעולה:1.הכרות החניכים עם נושא הילדים בשואה2.יצירת הזדהות עם הילדים בשואה
משחק זיכרון ליום השואה- התאמה בין מושג לפירוש. שני מערכים:
מטרות הפעולה: · להכיר את הקשיים שעמדו בפני יהודי הגטו ואת דרכי ההתמודדות שלהם. · לעמוד על הרקע ועל המהלך של מרד גטו ורשה. · להבין את מקומן המרכזי של תנועות הנוער במרד על אף הקשיים בשלבי ההתארגנות למרד ובמהלכם. · להבין את משמעויות המרד עבור בני הנוער שם ואז ועבור בני הנוער כאן ועכשיו.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר