טקסים

הצעה לטקס בנושא הילדים בשואה.
מצגת שאפשר להקרין בטקס, אפשר תוך כדי הדלקת נרות.
אוסף קטעי קריאה לטקס יום השואה
אוסף קטעי קריאה לטקס יום השואה.