מטרות הפעולה: - להבין מהם מרכיבי זהות אישית - לברר כיצד ניתן היה לשמור על זהות אישית ועל צלם אנוש באושוויץ. - לברר באיזו מידה "אנו שלא היינו שם" יכולים להבין את המציאות שהיתה במחנות הריכוז.
מטרת הפעולה: המשתתף יבטא רגשות ומחשבות העולים בעקבות שירים וקטעים.
מטרות הפעולה: · יצירת רקע ומידע על השואה, יישור קו אצל החניכים. · יצירת דילמות מוסריות אצל החניך. · פיתוח שיח על הקושי בלקבל החלטה בזמן השואה.
מטרות הפעולה: · להבין את השפעת ההצטרפות למשלחת לפולין על הקבוצה. · לקיים התלבטות משותפת בנושא המסע לפולין ולהחליט כיצד להתמודד עם הנושא כקבוצה. · להתמודד עם בעיות אישיות של חניכים בקבוצה בקשר ליציאה למסע.
מטרות הפעולה: · יצירת רקע ומידע על השואה, יישור קו אצל החניכים. · המחשה לחניך מה היתה מציאות בה חיו הילדים בשואה, על מנת שישווה עם אורח חייו כיום ויבין את הפער. · פיתוח שיח על הקשיים והדילמות בזמן השואה.
מטרות הפעולה: · לעמוד על היכולת המיוחדת של בני-הנוער בגטאות לחוש ולהבין את העומד להתרחש, בהשוואה למבוגרים ולבעלי המשפחות. · להכיר כמה מהאפשרויות והדילמות שעמדו בפני בני-נוער יהודים בגטאות בתקופת השואה - להבין את תעצומות הנפש ששאבו בני-הנוער היהודי מן "היחד", מקשרי הרעות ומתחושת השייכות שנתנה להם תנועת הנוער אליה השתייכו, שעה שהסביבה.
מטרות הפעולה: 1. לבחון את הקשר בין השואה להקמת מדינת ישראל. 2. להיחשף ללקחים שונים שהפיקה החברה הישראלית מהשואה. 3. לבחור בלקחים ובערכים שאנו מפיקים מן השואה.
מטרות הפעולה: - להבין את האמצעים בהם נקטו הנאצים כדי לטשטש את הייחודיות של כל אחד ואחד. - להמחיש כי הקשר הפנימי והזיכרון מאפשרים לנו להחיות בתורנו דברים אשר פיזית אינם עמנו.
הצעה לטקס בנושא הילדים בשואה.
מטרות הפעולה:1.הכרות החניכים עם נושא הילדים בשואה2.יצירת הזדהות עם הילדים בשואה
עמוד 1 מתוך 2

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר