פעולות וחוברות לצוות ההדרכה

מטרות הפעולה: 1. המדריך יכיר את המושג "אפקט הפרפר" ויבין כי מעשים ותופעות שונות במציאות משליכות (גם אם באופן עקיף ביותר) על מעשים ותופעות אחרים, ומתוך כך- החיים הם רצף של חוויות ואירועים הקשורים בשרשרת זה לזה. 2. המדריכים יבינו שבבחירה לחנך ניתן להשפיע על מהלך חיו ואופיו של ילד. כמחנך אפשר לשנות את "שרשרת החוויות" שלו ומתוך כך את האדם שהוא יגדל להיות. 3. המדריך יקשר את היותו מחנך המשפיע על חיי ילדים למושג "סובלנות" ויבחן איזה מין מחנך הוא בפועל, האם הוא מדריך סובלני או לא?
מטרות הפעולה: 1. שהפעילים יגדירו לעצמם מטרות והגדרות תפקיד למהלך השנה. 2. שיהיה יישור קו בין הפעילים עצמם על מטרותיהם. 3. שיבנו יחד הגדרת תפקיד לפעיל ביישוב. 4. שיכתבו חזון לאיך הם רוצים שהפעילים ביישוב יהיו בהמשך השנים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר